Setup

  1. Setup FAQ
  2. Setup Video
  3. Configuration Guide

Troubleshooting

  1. FAQ

Develop

  1. API
  2. GPL Code
  3. Security Advisor

Showing xxxx results

Support Videos

Dành Cho Gia Đình > Mạng Wi-Fi Cho Gia Đình > Deco Deco

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Mở Rộng Sóng WiFi Bộ Mở Rộng Sóng WiFi

Dành Cho Gia Đình > Wi-Fi Di Động > 4G/3G Mi-Fi 4G/3G Mi-Fi

Dành Cho Gia Đình > Card mạng > Card mạng WiFi chuẩn USB Card mạng WiFi chuẩn USB

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router & Modem DSL Router & Modem DSL

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện

Bộ Chuyển Đổi Công Suất Cao Bộ Chuyển Đổi Công Suất Cao

Dành Cho Gia Đình > Card mạng > Card mạng WiFi độ lợi cao chuẩn USB Card mạng WiFi độ lợi cao chuẩn USB

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router 3G/4G Router 3G/4G

Dành Cho Gia Đình > Card mạng > Card mạng chuẩn PCIe Card mạng chuẩn PCIe

Ngôi Nhà Thông Minh > Ổ Cắm Thông Minh Ổ Cắm Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Bóng Đèn Thông Minh Bóng Đèn Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Công Tắc Thông Minh Công Tắc Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Cảm Biến Thông Minh Cảm Biến Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Hub Thông Minh Hub Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Smart Robot Vacuums > Robot Hút Bụi Robot Hút Bụi

Ngôi Nhà Thông Minh > Smart Robot Vacuums > Phụ Kiện Robot Hút Bụi Phụ Kiện Robot Hút Bụi

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Ceiling Mount Ceiling Mount

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Wall Plate Wall Plate

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > Wired Routers Wired Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > WiFi Routers WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > 4G WiFi Routers 4G WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Bộ Điều Khiển > Cloud-Based Cloud-Based

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Bộ Điều Khiển > Hardware Hardware

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Bộ Điều Khiển > Software Software

Router VPN Router VPN

AP Gắn Trần AP Gắn Trần

Switch Quản Lý Switch Quản Lý

Wi-Fi Ngoài Trời Wi-Fi Ngoài Trời

AP Ngoài Trời AP Ngoài Trời

Switch Thông Minh Switch Thông Minh

AP Gắn Tường AP Gắn Tường

Dành Cho Doanh Nghiệp > VIGI > Software Service Software Service

Switch PoE Switch PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > Home Office Networking > Switches > PoE PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > Home Office Networking > Pharos Wireless Bridges > CPE CPE

Router Công Suất Cao Router Công Suất Cao

Dành Cho Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ > Wi-Fi Router
Wi-Fi Router

Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện

Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp

Managed Switches Managed Switches

Smart Switches Smart Switches

Tải Về Kích cỡ tập tin Ngôn Ngữ Ngày Phát Hành
【Omada SDN Controller】Configuration Guide for DPI, IPS&IDS, and Wireless IPS&IDS 3.13 MB English 06/02/24
【Omada SDN Controller】Manage Customer Networks in MSP Mode 3.17 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Configure WireGuard VPN 591.78 KB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Monitor the Network 10.86 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Monitor and Managed the Clients 2.98 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Manage Omada Managed Devices and Sites 3.28 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Configure the Network 17.67 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Configure the Controller 7.95 MB English 15/06/23
【Omada SDN Controller】Configure and Monitor Omada Managed Devices 7.60 MB English 15/06/23
Configure WLAN for EAP via Omada Controller 675.23 KB English 25/05/21
Configure Security Policy for EAP via Omada Controller 675.23 KB English 25/05/21
Configure QoS for EAP via Omada Controller 149.08 KB English 25/05/21
Configure Authentication for EAP via Omada Controller 1.11 MB English 25/05/21
Configuring Omada Cloud Service for Omada Controller 1.02 MB English 23/10/19
Configuring Omada APP for Omada Controller 1.75 MB English 23/10/19
Conguring SNMP & RMON 1.67 MB English 25/09/19
Introduction of EAP Adoption 749.78 KB English 04/09/19
Configuration Guide for Facebook Portal on Omada Controller 2.6.x 1.65 MB English 07/08/19
Common Applications for Pharos Products 792.31 KB English 18/07/19
How To Configure Cloud Access for Remote Management 3471KB English 26/06/19
Methods for Managing the Omada EAPs Network 650KB English 01/03/19
Key Points of Managing the Switch via SNMP 724KB English 03/01/19
Access Rights of Different User Account Types 167.56 KB English 29/09/18
Managing System 1.8M English 07/05/18
Managing Accounts and Logs (Pharos Control) 1MB English 19/04/18
Monitoring and Managing the Network (Pharos Control) 3.7MB English 19/04/18
Using the System Tools (CPE and WBS) 0.7MB English 19/04/18
Quick Start Guide (CPE and WBS) 2.8MB English 19/04/18
Monitoring the Network ( CPE and WBS) 3.6MB English 19/04/18
Managing the device (CPE and WBS) 0.7MB English 19/04/18
Introduction to Operation Modes (CPE and WBS) 0.8MB English 19/04/18
Quick Start Guide_Standalone_EAP 1.3MB English 19/04/18
Managing System_Standalone EAP 1.1MB English 19/04/18
Managing EAP_Standalone EAP 1.3MB English 19/04/18
Configuring EAP_Standalone EAP 2.2MB English 19/04/18
Application Example_ Standalone EAP 1.7MB English 19/04/18
Application Example of Omada Controller 1.01 MB English 19/04/18
Managing the Omada Controller 1.55 MB English 19/04/18
Configuring the EAPs Separately via Omada Controller 865.96 KB English 19/04/18
Configuring the EAPs Globally via Omada Controller 3.37 MB English 19/04/18
Monitoring and Managing Wireless Network via Omada Controller 1.76 MB English 19/04/18
Quick Start Guide for Omada Controller 2.10 MB English 19/04/18
Quick Start Guide (Pharos Control) 2MB English 19/04/18
Configuring the System (CPE and WBS) 0.6MB English 19/04/18
Configuring the Network (CPE and WBS) 1MB English 19/04/18
Configuring the Wireless Parameters (CPE and WBS) 0.9MB English 19/04/18
Viewing Status 580KB English 02/04/18
System Tools 730KB English 02/04/18
Managing Services 8.50MB English 02/04/18
Configuring VPN 2.30MB English 02/04/18
Configuring Transmission 2.40MB English 02/04/18
Configuring Preference 940KB English 02/04/18
Configuring Network 1.60MB English 02/04/18
Configuring Firewall 2.00MB English 02/04/18
Configuring Behavior Control 1.30MB English 02/04/18
Configuring Authentication 1.70MB English 02/04/18
Configuration Guide for Accessing the Switch Securely 2.50MB English 02/04/18
Configuration Guide for Facebook Portal on EAP Controller 2.5.x 2.10MB English 30/03/18
Configuration Guide for Packet Content ACL 1.10 MB English 13/03/18
Configuring PPPoE ID Insertion 745KB English 28/02/18
Configuring L2PT 1.16MB English 28/02/18
Configuring Access Security 891KB English 28/02/18
Accessing the Switch 1.88 MB English 28/02/18
Configuring Layer 2 Multicast 4.65MB English 28/02/18
Configuring System Logs 1.78MB English 28/02/18
Configuring DLDP 2.44MB English 28/02/18
Configuring Port Security 612KB English 28/02/18
Configuring DoS Defend 518KB English 28/02/18
Configuring IPv6 IMPB 1.62MB English 28/02/18
Configuring IPv4 IMPB 1.43MB English 28/02/18
Configuring DHCP Filter 1.47MB English 28/02/18
Configuring ACL 1.82MB English 28/02/18
Configuring AAA 1.17 MB English 28/02/18
Configuring 802.1x 1.42MB English 28/02/18
Configuring VLAN VPN 1.41MB English 28/02/18
Configuring Spanning Tree 3.54MB English 28/02/18
Configuring Protocol VLAN 1.51MB English 28/02/18
Configuring Private VLAN 1.55MB English 28/02/18
Configuring MAC VLAN 1.43MB English 28/02/18
Configuring GVRP 1.43MB English 28/02/18
Configuring OAM 1.22MB English 28/02/18
Configuring Layer3 Interface 668KB English 28/02/18
Configuring sFlow 751KB English 28/02/18
Mirroring Traffic 811KB English 28/02/18
Monitoring Traffic 590KB English 28/02/18
Monitoring the System 583KB English 28/02/18
Configuring Routing 859KB English 28/02/18
Managing Physical Interface 1.16MB English 28/02/18
Configuring MAC Address 1.25MB English 28/02/18
Configuring LAG 931KB English 28/02/18
Configuring DHCP T1600G&T2600G 2.07MB English 28/02/18
Configuring DHCP T1500&T1500G 1.27MB English 28/02/18
Configuring DDM 643KB English 28/02/18
Configuring ARP 1.07MB English 28/02/18
Diagnosing the Device & Network 1.30MB English 28/02/18
Configuring SNMP & RMON 304.89 KB English 26/02/18
Configuring LLDP 981KB English 28/02/18
Configuring QoS_T1500&T1500G&T1600G 276.73 KB English 26/02/18
Configuring QoS_T2600G&T1600G-52TS v3&T1600G_52PS v3 281.18 KB English 26/02/18
Configuring 802.1Q VLAN 1.18MB English 28/02/18
Configuration Guide for VPN_TL-ER6120 v2&TL-ER6020 v2&TL-R600VPN v4 4.56 MB English 03/01/18
Configuration Guide for Managing EAPs via EAP Controller 2.92 MB English 26/12/17
Configuration Guide for 802.1X VLAN Assignment and MAB 2.26 MB English 14/12/17
Lightning Protection Guide 1.23 MB English 10/01/18
Omada - Configuration Guide for SMS Portal on EAP Controller 2.63 MB English 10/01/18
Configuration Guide for Access Control in Multiple SSIDs 2.86 MB English 20/12/17
JetStream - MAC VLAN Configuration Guide 1.29 MB English 10/01/18
JetStream - 802.1Q VLAN Configuration Guide_T2600G&T2700G&T3700G Series 1.20 MB English 10/01/18
JetStream - 802.1Q VLAN Configuration Guide_T1600G&T1700G&T1700X Series 1.12 MB English 10/01/18
JetStream - VLAN-VPN(QinQ) Configuration Guide 1.18 MB English 10/01/18
JetStream - Traffic Monitor Configuration Guide 115 KB English 10/01/18
JetStream - Protocol VLAN Configuration Guide 1.26 MB English 10/01/18
JetStream - Port Configuration Guide 980 KB English 10/01/18
JetStream - Extended IP ACL Config Guide 412 KB English 09/06/15
JetStream - 802.1X Config Guide 527 KB English 09/06/15
Q&A_Selecting Mounting Brackets 1.14 MB English 10/01/18
Q&A_Interface and Device Management 680.86 KB English 10/01/18
Q&A_Hardware 533.29 KB English 10/01/18
Q&A_Basic Configuration 594.50 KB English 10/01/18
Supported Public MIBs for TP-Link Switches 556.50 KB English 16/08/18
Q&A_Ethernet Switching 1.34 MB English 10/01/18
JetStream - Multi-nets NAT Config Guide 492 KB English 09/06/15
Omada - How to Deploy Omada Controller on a Private Cloud (AWS) 910.09 KB English 10/01/18
Omada - Introduction to Multi-Site Management in Omada Controller 566 KB English 10/01/18
Configuration Guide for SMS Portal on AC 2.16 MB English 10/01/18
Q&A_Basic Wireless Concepts (Omada) 1.88 MB English 10/01/18
Omada - Configuration Guide for Facebook Portal 2.12 MB English 10/01/18
Pharos - Which Product is Right for Me 953 KB English 10/01/18
Q&A_Basic Wireless Concepts (Pharos) 1.88 MB English 10/01/18
SafeStream - Aggregate WAN Links Config Guide 360 KB English 09/06/15
Configuration Guide for VPN_TL-ER6120 v1&TL-ER6020 v1&TL-R600VPN v3 3.09 MB English 09/06/15
SafeStream - FAQ_How Do I Select the Correct Mounting Brackets 1.14 MB English 10/01/18

Trung Tâm Mã GPL

Xin lưu ý: Các sản phẩm của TP-LINK chứa một phần mã phần mềm do bên thứ ba phát triển, bao gồm mã phần mềm tuân theo Giấy Phép Phần Mềm GNU General Public Licence (“GPL“), Phiên bản 1/Phiên bản 2/Phiên bản 3 hoặc GNU Lesser General Public License("LGPL"). Bạn có thể sử dụng điều kiện phần mềm tương ứng để tuân theo các điều khoản cấp phép GPL. Mã GPL là mã chung và chúng tôi chỉ cung cấp các phiên bản tiếng Anh cho người dùng toàn cầu. Ngoài ra, GPL@tp-link.com chỉ cung cấp dịch vụ tiếng Anh cho các yêu cầu GPL liên quan.

Để tuân thủ các điều khoản của GPL, tập đoàn TP-LINK cung cấp phần mềm tương ứng để tải xuống hoặc chịu trách nhiệm phân phối các sản phẩm có chứa mã, cung cấp, nơi ứng dụng hoặc có sự hỗ trợ của bên thứ ba (ví dụ: Công ty TNHH Công nghệ TP-LINK đặt tại Trung Quốc), dịch vụ mail để lấy mã nguồn có thể đọc được của phần mềm theo GPL, trên CR-Rom theo yêu cầu qua mail hoặc email. Thông tin thêm được cung cấp với các sản phẩm có liên quan hoặc phần mềm. Với Trung tâm mã GPL này, TP-LINK cung cấp tải xuống miễn phí các bản sao của mã nguồn có thể đọc được bằng máy tương ứng của phần mềm tuân theo GPL và có trong các sản phẩm TP-LINK. Các chương trình tương ứng được phân phối KHÔNG CÓ BẤT KỲ ĐẢM BẢO NÀO; thậm chí không bao gồm bảo đảm VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI hoặc PHÙ HỢP VỚI MỤC ĐÍCH THAM GIA. Xem Giấy Phép Phần Mềm GNU tương ứng để biết thêm chi tiết.

Vui lòng chọn model và phiên bản sản phẩm TP-LINK của bạn từ danh sách bên dưới để tải xuống mã nguồn. Bạn có thể xem lại, in và tải về các điều khoản giấy phép GPL tương ứng tại đây.

Nếu bạn cho rằng TP-LINK nên cung cấp thêm mã nguồn theo GPL, vui lòng liên hệ với chúng tôi theo GPL@tp-link.com.

Dành Cho Gia Đình > Mạng Wi-Fi Cho Gia Đình > Deco Deco

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Mở Rộng Sóng WiFi Bộ Mở Rộng Sóng WiFi

Dành Cho Gia Đình > Wi-Fi Di Động > 4G/3G Mi-Fi 4G/3G Mi-Fi

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router & Modem DSL Router & Modem DSL

Dành Cho Gia Đình > Thiết Bị Mở Rộng Mạng > Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện Bộ Chuyển Đổi Mạng Qua Dây Điện

Dành Cho Gia Đình > Modems/ Gateways > Router 3G/4G Router 3G/4G

Ngôi Nhà Thông Minh > Ổ Cắm Thông Minh Ổ Cắm Thông Minh

Ngôi Nhà Thông Minh > Smart Robot Vacuums > Robot Hút Bụi Robot Hút Bụi

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Ceiling Mount Ceiling Mount

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Wall Plate Wall Plate

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > WiFi > Outdoor Outdoor

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > Wired Routers Wired Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > WiFi Routers WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > 4G WiFi Routers 4G WiFi Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Router > Integrated Routers Integrated Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Omada > Bộ Điều Khiển > Hardware Hardware

Router VPN Router VPN

AP Gắn Trần AP Gắn Trần

Router Cân Bằng Tải Router Cân Bằng Tải

Wi-Fi Ngoài Trời Wi-Fi Ngoài Trời

AP Ngoài Trời AP Ngoài Trời

Dành Cho Doanh Nghiệp > VIGI > Video Recorders Video Recorders

Switch PoE Switch PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > Home Office Networking > Switches > PoE PoE

Dành Cho Doanh Nghiệp > Home Office Networking > Safestream Routers Safestream Routers

Dành Cho Doanh Nghiệp > Home Office Networking > Pharos Wireless Bridges > CPE CPE

LTE/3G LTE/3G

Router Công Suất Cao Router Công Suất Cao

Dành Cho Nhà
Cung Cấp Dịch Vụ > Wi-Fi Router
Wi-Fi Router

Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện Bộ chuyển đổi Internet qua đường dây điện

Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp Thiết bị không dây dành cho doanh nghiệp

Managed Switches Managed Switches

From United States?

Get products, events and services for your region.