Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Number of Channels

   1. 4 Channels

   2. 8 Channels

   3. 16 Channels

  •  

   PoE Interface

   1. N/A

   2. 4

   3. 8

  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
    
   New
     Compare
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh
   VIGI NVR1008

   Đầu Ghi Hình VIGI 8 kênh

   • Ghi hình 24/7
   • Xem trực tiếp 8 kênh
   • Phát lại đồng thời
   • Giám sát từ xa
   • HDMI / VGA
   • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
   • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
   • H.264 +
   • Âm thanh hai chiều
   • Băng thông truy cập video 80 Mbps
  • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
    
   New
     Compare
   • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh
   VIGI NVR1016H

   Đầu Ghi Hình VIGI 16 Kênh

   • Ghi hình 24/7
   • Xem trực tiếp 16 kênh
   • Tìm kiếm nhanh và Phát lại
   • Giám sát từ xa
   • HDMI/VGA
   • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
   • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
   • H.265+
   • Âm thanh hai chiều
  • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
    
   New
     Compare
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
   • Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh
   VIGI NVR1008H

   Đầu Ghi Hình VIGI 8 Kênh

   • Ghi hình 24/7
   • Xem trực tiếp 8 kênh
   • Phát lại đồng thời
   • Giám sát từ xa
   • HDMI/VGA
   • ONVIF đảm bảo khả năng tương thích
   • Ổ cứng lớn (1 đến 10 TB)
   • H.265+
   • Âm thanh hai chiều
   • Băng thông truy cập video 80 Mbps 

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.