Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
   

  SOHO Networking

  1.   Switches

   1. PoE
   2. Easy Smart
   3. Unmanaged
  2.   Pharos Wireless Bridges

   1. Managed Platform
   2. CPE
   3. Antennas

  PoE

  • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   TL-SG1016PE

   16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+

   • 8× Gigabit PoE+ Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • 802.3at/af
   • Web/Utility Management
  • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
    
     Compare
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   TL-SG108PE

   Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
   với 4 cổng PoE+

   • 4 x Cổng Gigabit PoE+
   • Tuân thủ 802.3af/at
   • Tổng nguồn 64W
   • Cắm và Sử dụng
  • JetStream 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 16-Port PoE+ & 8-Port PoE++
    
   New
     Compare
   • JetStream 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 16-Port PoE+ & 8-Port PoE++
   • JetStream 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 16-Port PoE+ & 8-Port PoE++
   • JetStream 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 16-Port PoE+ & 8-Port PoE++
   TL-SG3428XPP-M2

   JetStream 24-Port 2.5GBASE-T and 4-Port 10GE SFP+ L2+ Managed Switch with 16-Port PoE+ & 8-Port PoE++

   • 24× 2.5G PoE+ and/or PoE++ RJ45 Ports*
   • 4× 10G SFP+ Slots
   • 500 W PoE Power Budget
   • Centralized Management
  • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   TL-SG105PE

   5-Port Gigabit Easy Smart Switch
   with 4-Port PoE+

   • 5× Gigabit PoE+ Ports
   • 802.3af/at
   • 65 W Power Budget
   • Plug and Play
  • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   TL-SG1218MPE

   18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+

   • 16× Gigabit PoE+ Ports
   • 2× gigabit non-PoE RJ45 ports
   • 2× combo gigabit SFP slots
   • 250 W PoE Power Budget
   • Manageable
  • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   TL-SG1428PE

   28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+

   • 24× Gigabit PoE+ Ports
   • 2× Gigabit SFP Slots
   • 802.3at/af
   • Rack-Mountable Steel Case
  • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   TL-SG1210MPE

   10-Port Gigabit Easy Smart Switch
   with 8-Port PoE+

   • 8× Gigabit PoE+ Ports
   • 802.3af/at Compliant
   • 123 W Power Budget
   • PoE Auto Recovery

  Easy Smart

  • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   • 16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+
   TL-SG1016PE

   16-Port Gigabit Easy Smart PoE Switch with 8-Port PoE+

   • 8× Gigabit PoE+ Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • 802.3at/af
   • Web/Utility Management
  • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
    
     Compare
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit <br> với 4 cổng PoE+
   TL-SG108PE

   Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
   với 4 cổng PoE+

   • 4 x Cổng Gigabit PoE+
   • Tuân thủ 802.3af/at
   • Tổng nguồn 64W
   • Cắm và Sử dụng
  • Switch Easy Smart 16 Cổng Gigabit
    
   New
     Compare
   • Switch Easy Smart 16 Cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 16 Cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 16 Cổng Gigabit
   TL-SG116E

   Switch Easy Smart 16 Cổng Gigabit

   • 16 Cổng RJ45 Gigabit
   • Vỏ Thép Để Bàn
   • Quản lý web/tiện ích
   • Cắm và Chạy
  • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   • 5-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 4-Port PoE+
   TL-SG105PE

   5-Port Gigabit Easy Smart Switch
   with 4-Port PoE+

   • 5× Gigabit PoE+ Ports
   • 802.3af/at
   • 65 W Power Budget
   • Plug and Play
  • Switch Easy Smart 5 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Switch Easy Smart 5 cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 5 cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 5 cổng Gigabit
   TL-SG105E

   Switch Easy Smart 5 cổng Gigabit

   • 5× 10/100/1000 Mbps ports
   • Plug and Play
   • Web/Utility Management
   • Durable Metal Casing
  • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   • 18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+
   TL-SG1218MPE

   18-Port Gigabit Easy Smart Switch with 16-Port PoE+

   • 16× Gigabit PoE+ Ports
   • 2× gigabit non-PoE RJ45 ports
   • 2× combo gigabit SFP slots
   • 250 W PoE Power Budget
   • Manageable
  • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   • 28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+
   TL-SG1428PE

   28-Port Gigabit Easy Smart Switch with 24-Port PoE+

   • 24× Gigabit PoE+ Ports
   • 2× Gigabit SFP Slots
   • 802.3at/af
   • Rack-Mountable Steel Case
  • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
    
   New
     Compare
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   • 10-Port Gigabit Easy Smart Switch <br> with 8-Port PoE+
   TL-SG1210MPE

   10-Port Gigabit Easy Smart Switch
   with 8-Port PoE+

   • 8× Gigabit PoE+ Ports
   • 802.3af/at Compliant
   • 123 W Power Budget
   • PoE Auto Recovery
  • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
    
   Hot Buys
     Compare
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
   • Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit
   TL-SG108E

   Switch Easy Smart 8 cổng Gigabit

   • 8 cổng 10/100/1000 Mbps
   • Cắm và Sử Dụng
   • Quản lý thông minh
   • Vỏ Kim Loại Bền
  • Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 16 Port Gigabit
    
     Compare
   • Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 16 Port Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 16 Port Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 16 Port Gigabit
   TL-SG1016DE

   Bộ chia tín hiệu thông minh dễ dàng 16 Port Gigabit

   • 16× Gigabit RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Web/Utility Management
   • Plug and Play
  • Bộ Chia Tín Hiệu Thông Minh Easy Gigabit 24 Cổng
    
     Compare
   • Bộ Chia Tín Hiệu Thông Minh Easy Gigabit 24 Cổng
   • Bộ Chia Tín Hiệu Thông Minh Easy Gigabit 24 Cổng
   • Bộ Chia Tín Hiệu Thông Minh Easy Gigabit 24 Cổng
   TL-SG1024DE

   Bộ Chia Tín Hiệu Thông Minh Easy Gigabit 24 Cổng

   • 24× Gigabit RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Web/Utility Management
   • Plug and Play

  Unmanaged

  • 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch
    
   Hot Buys
     Compare
   • 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch
   • 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch
   • 5-Port 10/100Mbps Desktop Switch
   TL-SF1005D

   5-Port 10/100Mbps Desktop Switch

   • 5× Cổng RJ45 10/100Mbps
   • Vỏ Nhựa Để Bàn
   • Cắm và Dùng
  • 8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch
    
   New
     Compare
   • 8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch
   • 8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch
   • 8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch
   TL-SX1008

   8-Port 10G Desktop/Rackmount Switch

   • 8× 10 Gbps RJ45 Ports
   • Optimal 5-Speed Connections
   • Low-Noise Operation
   • Plug and Play
   • Metal Casing
  • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
    
     Compare
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   LS1005G

   Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps

   399.000 VND
   • 5 cổng Gigabit RJ45
   • Vỏ nhựa
   • Để bàn hoặc gắn tường
   • Cắm và Sử dụng
  • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
    
     Compare
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   LS1008G

   Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps

   539.000 VND
   • 8 cổng RJ45 Gigabit
   • Vỏ Nhựa
   • Để Bàn hoặc Gắn Tường
   • Cắm và Sử Dụng
  • Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit
   • Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit
   • Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit
   TL-SG1024D

   Bộ Chia Tín Hiệu Desktop/Rackmount 24 Cổng Gigabit

   2.599.000 VND
   • 24× Gigabit RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit
    
   Hot Buys
     Compare
   • Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit
   TL-SG1005D

   Switch Để Bàn 5-Cổng Gigabit

   449.000 VND
   • 5× Gigabit RJ45 Ports
   • Desktop Plastic Case
   • Plug and Play
  • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
    
   Coming Soon
     Compare
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps
   LS108G

   Switch Để Bàn 8 Cổng 10/100/1000Mbps

   699.000 VND
   • 8× Gigabit RJ45 Ports
   • Steel case
   • Desktop or wall-mounting
   • Plug and play
  • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
    
   New
     Compare
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps
   LS105G

   Switch Để Bàn 5 Cổng 10/100/1000Mbps

   479.000 VND
   • 5× Gigabit RJ45 Ports
   • Steel case
   • Desktop or wall-mounting
   • Plug and play
  • Switch Để Bàn 5 Cổng 10G
    
   New
     Compare
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10G
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10G
   • Switch Để Bàn 5 Cổng 10G
   TL-SX105

   Switch Để Bàn 5 Cổng 10G

   • 5 cổng RJ45 10 Gbps
   • Kết nối tối ưu 5 tốc độ
   • Hoạt động im lặng
   • Cắm và Chạy
   • Vỏ Kim Loại
  • Switch 48 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Switch 48 cổng Gigabit
   • Switch 48 cổng Gigabit
   • Switch 48 cổng Gigabit
   TL-SG1048

   Switch 48 cổng Gigabit

   • 48× Gigabit RJ45 Ports
   • 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Bộ chia tín hiệu 24 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Bộ chia tín hiệu 24 cổng Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu 24 cổng Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu 24 cổng Gigabit
   TL-SG1024

   Bộ chia tín hiệu 24 cổng Gigabit

  • Switch Để Bàn 8 Cổng Gigabit
    
     Compare
   • Switch Để Bàn 8 Cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 8 Cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 8 Cổng Gigabit
   TL-SG1008D

   Switch Để Bàn 8 Cổng Gigabit

   • 8 cổng Gigabit RJ45
   • Case để bàn nhựa
   • Cắm và Sử Dụng
  • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit
   TL-SG1016

   Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit

  • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit Desktop/Rackmount
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit Desktop/Rackmount
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit Desktop/Rackmount
   • Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit Desktop/Rackmount
   TL-SG1016D

   Bộ chia tín hiệu 16 cổng Gigabit Desktop/Rackmount

   1.999.000 VND
  • Switch Để Bàn 8 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Switch Để Bàn 8 cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 8 cổng Gigabit
   • Switch Để Bàn 8 cổng Gigabit
   TL-SG108

   Switch Để Bàn 8 cổng Gigabit

   • 8 cổng Gigabit RJ45
   • Công Nghệ Ethernet Xanh
   • Cắm và Sử Dụng
  • Switch để bàn Gigabit 16 cổng
    
     Compare
   • Switch để bàn Gigabit 16 cổng
   • Switch để bàn Gigabit 16 cổng
   • Switch để bàn Gigabit 16 cổng
   TL-SG116

   Switch để bàn Gigabit 16 cổng

   • 16× Gigabit RJ45 Ports
   • Green Ethernet Technology
   • Plug and Play
  • Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng Gigabit
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng Gigabit
   • Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng Gigabit
   TL-SG1008

   Bộ chuyển đổi tín hiệu 8 cổng Gigabit

   1.100.000 VND
   •  8× Gigabit RJ45 Ports
   • 1U 13-inch Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch Để Bàn 5 cổng 10/100/1000Mbps
    
     Compare
   • Switch Để Bàn 5 cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 cổng 10/100/1000Mbps
   • Switch Để Bàn 5 cổng 10/100/1000Mbps
   TL-SG105

   Switch Để Bàn 5 cổng 10/100/1000Mbps

   699.000 VNĐ
   • 5× Gigabit RJ45 Ports
   • Green Ethernet Technology
   • Plug and Play
  • Switch Chia Tín Hiệu 48 cổng có giá treo 10/100Mbps
    
     Compare
   • Switch Chia Tín Hiệu 48 cổng có giá treo 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 48 cổng có giá treo 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 48 cổng có giá treo 10/100Mbps
   TL-SF1048

   Switch Chia Tín Hiệu 48 cổng có giá treo 10/100Mbps

   2.599.000 VND
   • 48× 10/100 Mbps RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps
    
     Compare
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps
   TL-SF1024

   Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng có giá treo 10/100Mbps

   • 24× 10/100 Mbps RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng 10/100Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng 10/100Mbps
   TL-SF1024D

   Switch Chia Tín Hiệu 24 cổng 10/100Mbps

   1.099.000 VND
   • 24× 10/100 Mbps RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
    
     Compare
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   TL-SF1016

   Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps

   • 16× 10/100Mbps RJ45 Ports
   • 1U 19-inch Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Switch chia tín hiệu để bàn 16 cổng 10/100Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Switch chia tín hiệu để bàn 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch chia tín hiệu để bàn 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch chia tín hiệu để bàn 16 cổng 10/100Mbps
   TL-SF1016D

   Switch chia tín hiệu để bàn 16 cổng 10/100Mbps

   599.000 VND
   • 16× 10/100 Mbps Ports
   • Green Ethernet Technology
   • Plug and Play
  • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
    
     Compare
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   • Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps
   TL-SF1016DS

   Switch Chia Tín Hiệu 16 cổng 10/100Mbps

   • 16× 10/100Mbps RJ45 Ports
   • Rack-mountable Steel Case
   • Plug and Play
  • Bộ Chia Tín Hiệu Để Bàn 8 Cổng 10/100Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chia Tín Hiệu Để Bàn 8 Cổng 10/100Mbps
   • Bộ Chia Tín Hiệu Để Bàn 8 Cổng 10/100Mbps
   • Bộ Chia Tín Hiệu Để Bàn 8 Cổng 10/100Mbps
   TL-SF1008D

   Bộ Chia Tín Hiệu Để Bàn 8 Cổng 10/100Mbps

   229.000 VND
   • 8× 10/100Mbps RJ45 Ports
   • Desktop Plastic Case
   • Plug and Play

  Managed Platform

  • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
    
     Compare
   • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
   • Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos
   Pharos Control

   Nền Tảng Quản Lý Tập Trung Pharos

  CPE

  • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE710

   CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz

   • Tốc độ 867 Mbps trên 5 GHz, 802.11ac
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IP65
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE610

   CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz

   • 300 Mbps trên băng tần 5 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống Sét 6 kV và Chống Tĩnh Điện 15 kV
   • Vỏ Bảo Vệ Chuẩn IP65 
   • Quản Lý Tập Trung
  • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
    
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   CPE510

   CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz

   • Tốc độ 300 Mbps trên 5 GHz với 2 × 2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 13 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
    
   Hot Buys
     Compare
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   CPE210

   CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz

   • 300 Mbps ở tần số 2.4 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 9 dBi
   • Bảo vệ chống sét 6kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung

  Antennas

  • 2.4GHz 9dBi Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 9dBi Directional Antenna
   TL-ANT2409A

   2.4GHz 9dBi Directional Antenna

  • 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2409B

   2.4GHz 9dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2414A

   2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna
   TL-ANT2414B

   2.4GHz 14dBi Outdoor Directional Antenna

  • 2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna
   TL-ANT2424B

   2.4GHz 24dBi Grid Parabolic Antenna

  • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
    
     Compare
   • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
   • 5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna
   TL-ANT5823B

   5GHz 23dBi Outdoor Panel Antenna

  • 5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna
    
     Compare
   • 5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna
   TL-ANT5830B

   5GHz 30dBi Outdoor Grid Parabolic Antenna

  • Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz
    
     Compare
   • Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz
   TL-ANT2412D

   Ăng ten Đẳng Hướng Ngoài Trời 12dBi 2.4GHz

  • 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna
    
     Compare
   • 2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna
   TL-ANT2415D

   2.4GHz 15dBi Outdoor Omni-directional Antenna

  • 3 Meters Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 3 Meters Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC3S

   3 Meters Antenna Extension Cable

  • Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét
    
     Compare
   • Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét
   TL-ANT24EC5S

   Cáp mở rộng Ăng-ten 5 mét

  • 6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC6N

   6 Meters Low-loss Antenna Extension Cable

  • 12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
    
     Compare
   • 12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable
   TL-ANT24EC12N

   12 Meters Low-loss Antenna Extension Cable

  • Pigtail Cable
    
     Compare
   • Pigtail Cable
   TL-ANT24PT

   Pigtail Cable

  • Cáp Pigtail
    
     Compare
   • Cáp Pigtail
   TL-ANT24PT3

   Cáp Pigtail

  • Surge Protector
    
     Compare
   • Surge Protector
   TL-ANT24SP

   Surge Protector

  • 0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable
    
     Compare
   • 0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable
   TL-ANT200PT

   0.5M Low-loss N-Type Male to RP-SMA Female Pigtail Cable

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.