Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AC867

   2. N600

   3. N300

   4. N150

  •  

   Port

   1. Gigabit

   2. Fast Ethernet

  •  

   Frequency

   1. 2.4GHz

   2. 5GHz

  •  

   Antenna Type

   1. External

   2. Internal

  •  

   Wireless Standard

   1. 802.11ac

   2. 802.11n

   3. 802.11g

  •  

   Special Filter

   1. 20~30 km

   2. 5~15 km

   3. Base Station

  • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE710

   CPE Ngoài Trời 23dBi Tốc Độ AC 867Mbps Băng Tần 5GHz

   • Tốc độ 867 Mbps trên 5 GHz, 802.11ac
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IP65
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
    
   New
     Compare
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   • CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz
   CPE610

   CPE Outdoor 23dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 5GHz

   • 300 Mbps trên băng tần 5 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng 23 dBi
   • Chống Sét 6 kV và Chống Tĩnh Điện 15 kV
   • Vỏ Bảo Vệ Chuẩn IP65 
   • Quản Lý Tập Trung
  • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
    
     Compare
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   • CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz
   CPE510

   CPE Ngoài Trời 13dBi Tốc Độ 300Mbps Tần Số 5GHz

   • Tốc độ 300 Mbps trên 5 GHz với 2 × 2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 13 dBi
   • Chống sét 6 kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung
  • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
    
   Hot Buys
     Compare
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   • CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz
   CPE210

   CPE Outdoor 9dBi Tốc Độ 300Mbps Băng Tần 2.4GHz

   • 300 Mbps ở tần số 2.4 GHz với 2×2 MIMO
   • Ăng ten định hướng phân cực kép 9 dBi
   • Bảo vệ chống sét 6kV và ESD 15 kV
   • Chống chịu thời tiết IPX5
   • Quản lý tập trung

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.