ศูนย์ดาวน์โหลด

สำหรับเฟิร์มแวร์,ไดรเวอร์, คู่มือ, ตัวช่วยติดตั้ง หรือตัวช่วยดาวน์โหลดอื่นๆ, กรุณาเลือกที่รุ่นผลิตภัณฑ์ที่ด้านบนแทบค้นหาหรือรายชื่อแทบข้างๆ

โปรดทราบ: ผลิตภัณฑ์ของ TP-Link มี Software code บางส่วนที่ถูกพัฒนาขึ้นจากบุคคลที่สาม รวมถึง Software code จาก GNU General Public Licence ("GPL"), Version 1/Version 2/ Version 3 หรือ GNU Lesser General Public License ("LGPL") คุณอาจใช้ Software ดังกล่าวตาม GPL licence term ได้.

คุณสามารถดู, ปริ๊น และดาวน์โหลด GPL licence term ได้จากที่นี่ คุณจะได้รับ GPL Licence term มาใช้กับผลิตภัณฑ์ TP-Link ได้โดยตรงรวมถึงรายชื่อซอฟต์แวร์ที่ถูกเก็บอยู่ใน GPL Code Center

โปรแกรมดังกล่าวนี้จะไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่มีแม้การรับประกันของการซื้อขายหรือความเหมาะสมของวัตถุประสงค์ ดู GNU General Public License ที่เกี่ยวข้องเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

Home > Mobile Wi-Fi > Mobile Wi-Fi Mobile Wi-Fi

Home > Accessories > Computer Accessories Computer Accessories

Mobile Accessories Mobile Accessories

Home > Modems/ Gateways > Cable Modems & Routers Cable Modems & Routers

Entertainment Devices Entertainment Devices

Home > Modems/ Gateways > PON SFUs & HGUs PON SFUs & HGUs

Home > Accessories > Antennas Antennas

Smart Home > Smart Plugs Smart Plugs

Smart Home > Smart Lighting Smart Lighting

Smart Home > Smart Switches Smart Switches

Smart Home > Smart Sensors Smart Sensors

Smart Home > Smart Hub Smart Hub

Smart Home > Smart Thermostat Smart Thermostat

Smart Home > Smart Robot Vacuums > Robot Vacuums Robot Vacuums

Smart Home > Smart Robot Vacuums > Robot Vacuum Accessories Robot Vacuum Accessories

Business > Omada Cloud SDN > Controllers Controllers

Management Platform Management Platform

Business > Omada Access Points > Ceiling Mount AP Ceiling Mount AP

Business > Business Router > VPN Router VPN Router

Business > Omada Access Points > Outdoor AP Outdoor AP

Business > Pharos Wireless Broadband > Outdoor Radio Outdoor Radio

Business > Business Router > Load Balance Routers Load Balance Routers

Business > Omada Cloud SDN > Routers Routers

Business > Omada Access Points > Wall Plate AP Wall Plate AP

Business > Switches > LiteWave Unmanaged Switches LiteWave Unmanaged Switches

Service Provider > Switches > Managed Switches Managed Switches

Service Provider > VDSL VDSL

Service Provider > Switches > Accessories Accessories

3G USB Adapters 3G USB Adapters

Home Entertainment Home Entertainment

Ceiling Mount AP Ceiling Mount AP

Outdoor AP Outdoor AP

Business > Pharos Wireless Broadband > Antennas and Accessories Antennas and Accessories

DSL DSL

Wi-Fi Router Wi-Fi Router

Powerline Adapter Powerline Adapter

Business > VIGI Surveillance > VIGI Network Video Recorder VIGI Network Video Recorder

Business > VIGI Surveillance > VIGI Management Software VIGI Management Software

Business > VIGI Surveillance > VIGI NVR Kit VIGI NVR Kit

Service Provider > 4G/5G > 4G/5G Router 4G/5G Router

TP-Link Corporate Iconography

From United States?

Get products, events and services for your region.