VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.71

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-03-27 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.33 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

 Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.51

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-08 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.22 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.39

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-11-23 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.21 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.29

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-09-22 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.00 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.14

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-08-03 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 89.38 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.4.5

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-04-06 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 106.61 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

1. Optimized the user interface for a better experience.
2. Support to view and control the device shared from other users.
3. Support to manage firmware upgrade of NVR channel.
4. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_V1.3.2.0

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-01-04 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 105.41 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support the Smart Detection features (only available on specific model).
2. Support to config the parameter of NVR channels.
3. Fixes some bugs and improves the stability.

Please update the VIGI Security Manager to the latest version before using the new-released model.

VIGI Security Manager_V1.2.2

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-11-08 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 104.93 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support to export/import device configuration file to batch config devices.
2. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI_VMS_v1.5.14_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-25 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 1.02 GB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/Server

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.0.9

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-02-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 279.80 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/server

First version released.

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to Setup Tapo Wireless Camera with VIGI NVR

  00:00 - Introduction 00:08 - Connection Diagram 00:13 - Setting up the Tapo camera ONVIF account 00:37 - Adding the Tapo camera in the VIGI NVR 02:36 - Fix Tapo camera IP address on router 03:00 - Controlling the Tapo camera from the NVR

  เพิ่มเติม พับเก็บ

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

VIGI NVR1004H-4P(UN)_V1_1.0.4 Build 240119

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-03-06 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 20.44 MB

New features and enhancements:
1.Added support for playback on the NVR web.
2.Added support for more smart event detections.
3.Added support for more configurations for the VIGI IPCs.
4.Added support for IP restriction feature for devices accessing the NVR.
5.Added support for email alerts when event detection triggered.
6.Added support for SRTP when used with the VIGI Camera.
7.Optimized third-party camera compatibility.
8.Enhanced device security and stability.
9.Added support for limiting the maximum retention time of recordings.
10.Added support for one-click disarming.
11.Optimized NVR Web UI.
12.Added password protection for recording on disks.

Bug fixed:
Fixed some minor bugs.

Note:
1.Only single-channel playback is supported at a time on NVR web.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

แอปฯ

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
VIGI NVR-20221209
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.