รีเซ็ต
ซ่อนตัวกรอง
แสดงตัวกรอง
   

  Pharos Wireless Bridges

  1. CPE

  Managed Platform

  • Pharos Centralized Managment Platform
    
     เปรียบเทียบ
   • Pharos Centralized Managment Platform
   • Pharos Centralized Managment Platform
   Pharos Control

   Pharos Centralized Managment Platform

  CPE

  • 5GHz AC 867Mbps 23dBi Outdoor CPE
    
     เปรียบเทียบ
   • 5GHz AC 867Mbps 23dBi Outdoor CPE
   • 5GHz AC 867Mbps 23dBi Outdoor CPE
   • 5GHz AC 867Mbps 23dBi Outdoor CPE
   CPE710

   5GHz AC 867Mbps 23dBi Outdoor CPE

   • 802.11ac, 867 Mbps on 5 GHz
   • 23 dBi Directional Antenna
   • 15 kV ESD and 6 kV Lightning Protection
   • IP65 Weatherproof
   • Centralized Management
  • 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE
    
     เปรียบเทียบ
   • 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE
   • 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE
   • 5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE
   CPE510

   5GHz 300Mbps 13dBi Outdoor CPE

   • 300 Mbps on 5 GHz with 2×2 MIMO
   • 13 dBi Dual-Polarized Directional Antenna
   • 15 kV ESD and 6 kV Lightning Protection
   • IPX5 Weatherproof
   • Centralized Management
  • 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
    
     เปรียบเทียบ
   • 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
   • 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
   • 2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE
   CPE220

   2.4GHz 300Mbps 12dBi Outdoor CPE

   • 300 Mbps on 2.4 GHz with 2×2 MIMO
   • 12 dBi Dual-Polarized Directional Antenna
   • 15 kV ESD and 6 kV Lightning Protection
   • IPX5 Weatherproof
   • Centralized Management
  • 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE
    
     เปรียบเทียบ
   • 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE
   • 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE
   • 2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE
   CPE210

   2.4GHz 300Mbps 9dBi Outdoor CPE

   • 300 Mbps on 2.4 GHz with 2×2 MIMO
   • 9 dBi Dual-Polarized Directional Antenna
   • 15 kV ESD and 6 kV Lightning Protection
   • IPX5 Weatherproof
   • Centralized Management

  Antennas

  • Pigtail Cable
    
     เปรียบเทียบ
   • Pigtail Cable
   TL-ANT24PT

   Pigtail Cable

  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.