ยูทิลิตี้

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-02-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-10-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.53 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-11-13 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 14.6 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Vista/7/8/8.1/10

TL-WDR4300_V1_Easy Setup Assistant_Beta

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-11-25 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 10.44 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed a bug:easysetupassistant cannot use if the computer language is Polish or Portuguese.

Notes:

Please run this beta utility as an administrator.
Please ignore or choose "This program installed correctly" when you suffer Program Compatibility Assistant.

TL-WDR4300_V1_Easy Setup Assistant

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-03-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 9.87 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7

Modifications and Bug Fixes:

 1. Compatible with newest firmware

Notes:

First firmware/Factory firmware

TL-WDR4300_V1_Easy Setup Assistant

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2012-08-10 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 9.25 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Vista/7

Notes:

For Windows only

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-WDR4300_V1_150518

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-05-18 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 6.34 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Added support for Tether APP version 2.2.0 and above.
2. Improved the stability and performance with multicast streaming.
Bug Fixed:
1.Fixed the security bug caused by overflowing of kcodes buffer;
2.Fixed the bug that the WAN connection speed will dropped down after running the router for about a week.
3.Fixed the bug that TL-WR4300 cannot establish WDS connection in 5G band when the 5G wireless signals of the front-end device which was not broadcasted.

Notes:

For TL-WDR4300_V1 

TL-WDR4300_V1_150302

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-03-02 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 6.34 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Enhanced the support for defending XSS attack;
2.Improved the IPv6 support function,and added the support for 48&56 bit prefix;
3.Optimized the schedule of Guest Network function.
Bug Fixed:
1.Fixed the directory traversal security bug;
2.Fixed the bug that 5GHz Guest SSID will not disappear when disable broadcasting the main SSID.

Notes:

For TL-WDR4300(UN) V1
 

TL-WDR4300_V1_141113

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-11-13 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 6.34 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. New Features/Enhancement:
  (1)Added the support of TP-LINK Tether v2.0;
  (2)Added the sip alg;
  (3 )Added a new login domain “tplinkwifi.net” for we b-based management and "tplinklogin.net" is still available;
  (4)Added the support for multiplayer online gaming with XBOX;
  (5)Improved security mechanism;
  (6)Improved the UPNP module function;
  (7)Improved the RTSP ALG function;
 2. Bug Fixed:
  (1)Users cannot login by remote management in PPPoE connection;
  (2)PS3 may not detect the router as a UPnP device;
  (3)DynDNS does not update properly occasionally;
  (4)Some minor issues with IPv6;
  (5)The USB Storage is not accessible when "Access shared storage with password" is enabled;
  (6)The sent packets of wireless statistics is always 0;
  (7)Cannot play the file through media server if the name includes special character.

Notes:

For TL-WDR4300 V1
(1)The router will reset after upgrading this firmware.
(2)The configure file of old firmware cannot be used in this firmware.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

รหัส GPL

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
130319
-
ภาษาอังกฤษ
120315
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.