รีเซ็ต
ซ่อนตัวกรอง
แสดงตัวกรอง
   

  Smart Robot Vacuums

  Robot Vacuums

  • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop
    
     เปรียบเทียบ
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop
   Tapo RV30

   LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop

   • กำลังดูดสูง 4200Pa
   • ระบบนำทางคู่ LiDAR & Gyro
   • ดูดฝุ่นและถูพื้นได้พร้อมกัน
   • ทำความสะอาดได้ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง
   • ถังเก็บฝุ่นขนาด 400 มล.
  • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
    
     เปรียบเทียบ
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   • LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   Tapo RV30 Plus

   LiDAR Navigation Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock

   • แท่นชาร์จพร้อมกล่องเก็บฝุ่นอัจฉริยะขนาด 4 ลิตร
   • กำลังดูดสูง 4200Pa
   • ระบบนำทางคู่ LiDAR & Gyro
   • ดูดฝุ่นและถูพื้นได้พร้อมกัน
   • ทำความสะอาดได้ต่อเนื่อง 5 ชั่วโมง
  • Robot Vacuum & Mop
    
   ผลิตภัณฑ์ใหม่
     เปรียบเทียบ
   • Robot Vacuum & Mop
   • Robot Vacuum & Mop
   • Robot Vacuum & Mop
   Tapo RV10

   Robot Vacuum & Mop

   • กำลังดูดสูง 2000Pa
   • ดูดฝุ่นและถูพื้นได้พร้อมกัน
   • ทำความสะอาดได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง
   • จัดการเส้นทางเดินแบบซิกแซก
   • ถังเก็บฝุ่นขนาด 400 มล.
  • Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
    
     เปรียบเทียบ
   • Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   • Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   • Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock
   Tapo RV10 Plus

   Robot Vacuum & Mop + Smart Auto-Empty Dock

   • แท่นชาร์จพร้อมกล่องเก็บฝุ่นอัจฉริยะขนาด 4 ลิตร
   • กำลังดูดสูง 2000 Pa
   • ดูดฝุ่นและถูพื้นได้พร้อมกัน
   • ทำความสะอาดได้ต่อเนื่อง 3 ชั่วโมง
   • จัดการเส้นทางเดินแบบซิกแซก

  Robot Vacuum Accessories

  • Tapo Robot Vacuum Magnetic Boundary Strip
    
     เปรียบเทียบ
   • Tapo Robot Vacuum Magnetic Boundary Strip
   • Tapo Robot Vacuum Magnetic Boundary Strip
   • Tapo Robot Vacuum Magnetic Boundary Strip
   Tapo RVA400

   Tapo Robot Vacuum Magnetic Boundary Strip

   ใช้งานกับผลิตภัณฑ์:

   Tapo RV10 Plus, Tapo RV10, Tapo RV10 Lite

  • Tapo Robot Vacuum Washable Mop Cloth
    
     เปรียบเทียบ
   • Tapo Robot Vacuum Washable Mop Cloth
   • Tapo Robot Vacuum Washable Mop Cloth
   • Tapo Robot Vacuum Washable Mop Cloth
   Tapo RVA300

   Tapo Robot Vacuum Washable Mop Cloth

   ใช้งานกับผลิตภัณฑ์:

   Tapo RV30 Plus, Tapo RV30, Tapo RV10 Plus, Tapo RV10

  • Tapo Robot Vacuum Disposable Dust Bag
    
     เปรียบเทียบ
   • Tapo Robot Vacuum Disposable Dust Bag
   • Tapo Robot Vacuum Disposable Dust Bag
   • Tapo Robot Vacuum Disposable Dust Bag
   Tapo RVA200

   Tapo Robot Vacuum Disposable Dust Bag

   ใช้งานกับผลิตภัณฑ์: 

   Tapo RV30 Plus, Tapo RV10 Plus

  • Tapo Robot Vacuum Replacement Kit
    
     เปรียบเทียบ
   • Tapo Robot Vacuum Replacement Kit
   • Tapo Robot Vacuum Replacement Kit
   • Tapo Robot Vacuum Replacement Kit
   Tapo RVA100

   Tapo Robot Vacuum Replacement Kit

   ใช้งานกับผลิตภัณฑ์:

   Tapo RV30 Plus, Tapo RV30, Tapo RV10 Plus, Tapo RV10

  เปรียบเทียบผลิตภัณฑ์(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.