TP-LINK Replacement & Warranty

TP-LINK Replacement & Warranty Banner

นโยบายการรับประกันและการส่งสินค้าคืน

ถึงคุณลูกค้า,

ขอบคุณที่ไว้วางใจเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ TP-LINK เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการใช้งานในชีวิตประจำวัน เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของตัวคุณลูกค้าโปรดอ่านนโยบายการรับประกันสินค้าต่อไปนี้อย่างถี่ถ้วน

  1. การรับประกันแบบมีข้อกำหนดจำกัด
  2. ระยะเวลาการรับประกัน
  3. ขั้นตอนการเปลี่ยนอุปกรณ์
  4. ภาคผนวก

การรับประกันแบบมีข้อกำหนด

บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด ให้การรับประกันแบบข้อกำหนดจำกัดกับผลิตภัณฑ์ ทีพี-ลิงค์ ทุกประเภทที่ขายในประเทศไทย การรับประกันตัวผลิตภัณฑ์จะครอบคลุมอุปกรณ์ตัวหลัก, สายอากาศและแหล่งจ่ายไฟภายนอกที่ชำรุดเนื่องจากความบกพร่องของตัววัสดุหรือการผลิต โดยอุปกรณ์ในส่วนของกล่องบรรจุภัณฑ์ สายนำสัญญาณ ซอร์ฟแวร์ เอกสารด้านเทคนิคและอุปกรณ์เสริมอื่นๆ นั้นจะไม่ครอบคลุมในการรับประกันนี้ ความรับผิดชอบสูงสุดของทาง ทีพี-ลิงค์ นั้นจะชดเชยให้เท่ากับหรือไม่สูงกว่าราคาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด นั้น จะไม่มีการคืนเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ก็ตาม ถ้าในกรณีที่สินค้าทำการเลิกผลิต ทางบริษัทฯ จะเปลี่ยนเป็นผลิตภัณฑ์รุ่นเทียบเท่าให้แทน

ระยะเวลาการรับประกัน

บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด ได้ให้การรับประกันอุปกรณ์แต่ละประเภทไว้ดังรายละเอียด ดังนี้

ระยะเวลาการรับประกัน Limited Life Time

ประเภทของอุปกรณ์ : Wireless Router, xDSL / PON, Indoor Access Point (+Range Extender), SMB Switch, SOHO Switch, Wireless Adaptor (USB , PCI/PCI-e), Antenna

ระยะเวลาการรับประกัน 3 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : IP Camera (VIGI), 3G/4G Router, Print server, Powerline Communication (PLC ), Outdoor Access point

ระยะเวลาการรับประกัน 2 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : IP Camera (Tapo indoor)

ระยะเวลาการรับประกัน 1 ปี

ประเภทของอุปกรณ์ : IP Camera (Tapo outdoor), 3G/4G MIFI, Power Bank, Fiber Convertor, Other Accessory

ขั้นตอนการเปลี่ยนสินค้า

การเปลี่ยนสินค้า

ขั้นตอนที่ 1 ทำการโทรเข้าสายด่วน TP-LINK 02-440-0029 (วันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.30-17.30 น.)
เพื่อทำการแจ้งปัญหาในเบื้องต้น พร้อมการรับหมายเลขการรับเรื่องจากทาง ทีพี-ลิงค์  (ไม่รับอุปกรณ์ที่ไม่มีเลขซีเรียลบนตัวอุปกรณ์ และควรมีใบเสร็จการชำระเงินของสินค้านั้นๆ)

ขั้นตอนที่ 2 ให้ทำนนำผลิตภัณฑ์ที่ทำการแจ้งเรื่องไว้ มาส่งที่สำนักงานของบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพร์ส (ประเทศไทย) จำกัด หรือจัดส่งอุปกรณ์มาทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ดังนี้

ที่อยู่ : 77/115 อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ค่าใช้จ่ายทั้งหมดทางลูกค้าต้องเป็นคนดูแลค่าใช้จ่ายขาไป (ค่าใช้จ่ายตอนส่งมาให้ที่บริษัททีพี-ลิงค์) และทุกครั้งที่ส่งอุปกรณ์ ให้ทำการเขียนอีเมล์ เพื่อทำการแจ้งทีพี-ลิงค์ เพื่อเป็นการตรวจสอบตัวอุปกรณ์ โดยทางทีพี-ลิงค์ จะทำการตอบกลับผ่านอีเมล์ที่ส่งเพื่อให้ลูกค้าได้ทราบถึงสถานะของทางผลิตภัณฑ์ที่ส่งมา

ขั้นตอนที่ 3 ทางบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะทำการเช็คตัวอุปกรณ์พร้อมเพื่อทำการเช็คระยะเวลาการรับประกันของตัวผลิตภัณฑ์ ถ้าสินค้ายังคงอยู่ในประกันจะทำการเปลี่ยนสินค้าให้ ในกรณีที่สินค้าเลิกผลิตแต่ยังอยู่ในการรับประกันนั้น จะทำการเปลี่ยนเป็นรุ่นเทียบเคียงให้ ในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้าทางไปรษณีย์นั้น ถ้าสินค้ารับการเปลี่ยนจะทำการแจ้งผ่านทางอีเมล์ที่ลูกค้าส่งมาพร้อมทั้งแจ้งวัน เวลาส่งสินค้ากลับไปโดยจะส่งในรูปแบบของการเก็บเงินปลายทาง

ภาคผนวก

หมายเหตุ: บริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
ขอสงวนสิทธิ์ทั้งหมดซึ่งรวมถึงการตีความและการปรับเปลี่ยนนโยบายการรับประกันนี้

  1. บริการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้นมีผลใช้กับสำหรับผลิตภัณฑ์ที่ขายในประเทศไทยเท่านั้น บริการต่างที่อยู่ในเงื่อนไขการรับประกันเพิ่มเติมอื่น ๆ ที่ตกลงกันไว้ในช่วงการซื้อเพียงจะมีผลบังคับตามสัญญาที่ลงนามโดยบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
  2. การรับประกันอื่นๆที่มาจากตัวแทนจำหน่ายซึ่งนอกเหนือจากเงื่อนไขการรับประกันจากทางบริษัท ทีพี-ลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะไม่ถือเป็นความรับผิดชอบของทางบริษัทฯ กรุณาขอรับเอกสารในระหว่างการซื้อเพื่อที่จะได้รับการบริการจากตัวแทนจำหน่าย
  3. ความเสียหายใด ๆ โดยตรงหรือโดยอ้อมที่ทำให้เครื่องไม่สามารถทำงานได้ตามปกติหรือเกิดความเสียหาย บริษัท ทีพีลิงค์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับผิดชอบตามที่กฎหมายได้กำหนดไว้
  4. บริษัท ทีพี-ลิงค์ (เอ็นเตอร์ไพรส์) ประเทศไทย จำกัด จะไม่รับผิดชอบสินค้าที่เสียหายอันเนื่องมาจากการดัดแปลง หรือทำการปรับแต่งตัวอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยตนเอง และสินค้าที่มีการปรับแต่งเฟิร์มแวร์ที่เป็น Third Party Firmware
  5. สภาพสินค้าอยู่ในสภาพสมบูรณ์ คือ ไม่มีร่องรอย ถอด แกะ แงะ งัด ตัวอุปกรณ์ และหรือ ต้องไม่มีบางชิ้นส่วนขาดหายไป

ผลิตภัณฑ์ ทีพี-ลิงค์ ที่อยู่ในขอบข่ายการรับประกัน

Close

ผลิตภัณฑ์ ทีพี-ลิงค์ ประเภท SOHO;

รายละเอียดรุ่นสินค้าที่อยู่ในขอบข่ายดังแสดงในในตารางด้านล่าง

Powerline Adapter
AV200 Powerline AV500 Powerline AV500 Wireless N AV600 Powerline
TL-PA2010 TL-PA4010 TL-WPA4220 TL-PA6010(KIT)
TL-PA2010(KIT) TL-PA4010(KIT) TL-WPA4220KIT  
Wireless LAN
Wireless Router Wireless AP Wireless Adapter 3G Router
TL-WR1043ND TL-WA901ND Archer T4U TL-MR3420
TL-WR940N TL-WA801ND Archer T2U TL-MR3220
TL-WR941ND TL-WA701ND Archer T2UH TL-MR3020
TL-WR841N TL-WA850RE TL-WN821N TL-MR3040
TL-WR841ND TL-WA854RE TL-WN823N M5350
TL-WR841HP(HG) TL-WA860RE TL-WN727N M5250
TL-WR842ND TL-WA890EA TL-WN723N M5360
TL-WR740N TL-WA7510N TL-WN725N  
TL-WR741ND TL-WA7210N TL-WN822N  
TL-WR720N CPE510 TL-WN722N  
TL-WR710N(US) CPE210 TL-WN722NC  
TL-WR702N   TL-WN951N  
TL-WR702N-GV   TL-WN851ND  
TL-WR843ND   TL-WN751ND  
TL-WR743ND   TL-WN881ND  
TL-WDR4900   TL-WN781ND  
TL-WDR4300   TL-WN8200ND  
TL-WDR3600   TL-WN7200ND  
TL-WDR3500      
Archer C9      
Archer C7      
Archer C2      
Archer C20i      
SOHO Switch
10/100Mbps Switch 10/100/1000Mbps Switch
TL-SF1048 TL-SG1008D
TL-SF1024D TL-SG1005D
TL-SF1024  
TL-SF1016DS  
TL-SF1016  
TL-SF1016D  
TL-SF1008D  
TL-SF1005D  
ADSL
ADSL Modem & Modem Router ADSL Wireless Modem Router
TD-8817 TD-VG3631
TD-8840T TD-W8980
  TD-W8970
  TD-W8968
  TD-W8961ND
  TD-W8960N
  TD-W8951ND
  TD-W8950ND
  TD-W8901G
  Archer D9
  Archer D7
  Archer D5
  Archer D2
Network Adapter & 56K Modem
Gigabit Ethernet Adapter Fast Ethernet Adapter
TG-3468 TF-3239D(L)
TG-3269 TF-3200
  TF-5239
IP Camera
Wired IP Camera Wireless IP Camera
TL-SC3430 TL-SC4171G
TL-SC3230 TL-SC3430N
TL-SC3171 TL-SC3230N
TL-SC3130 TL-SC3171G
TL-SC2020 TL-SC3130G
  TL-SC2020N
Print Server
Wired Print Server MFP Print Server Wireless Print Server
TL-PS110U TL-PS310U TL-WPS510U
TL-PS110P    
Antenna & Accessories
Omi-directional Antenna Directional Antenna Accessories
TL-ANT2403N TL-ANT2406A TL-ANT24EC3S
TL-ANT2405C(L) TL-ANT2409A TL-ANT24EC5S
TL-ANT2408C(L) TL-ANT2414A TL-ANT24EC6N
TL-ANT2412D TL-ANT2409B TL-ANT24EC12N
TL-ANT2415D TL-ANT2414B TL-ANT24PT
  TL-ANT2424B TL-ANT24PT3
  TL-ANT5823B TL-ANT24SP
  TL-ANT5830B  

TP-LINK SMB Products

Managed Switch, Unmanaged Rack Mount Switch, SMB Router and Fiber Converter.

Detail Model numbers listed below:

Managed Switch
L2 Managed Switch L2 Lite Managed Switch Web Smart Switch
TL-SL5428 TL-SG3424P TL-SG2424
TL-SG5426 TL-SG3424 TL-SG2216
TL-SL5428E TL-SG3216 TL-SG2452
TL-SL5428 TL-SG3210  
TL-SG5412F TL-SL3452  
  TL-SL3428  
Uplink Switch & Fast Switch
Gigabit Switch Unmanaged Switch
TL-SG108 TL-SL1351
TL-SG105 TL-SL1226
TL-SG1048 TL-SL1210
TL-SG1024D TL-SL1117
TL-SG1024 TL-SL1109
TL-SG1016D TL-SF1008P
TL-SG1016  
TL-SG1008  
TL-SG1008P  
TL-SG1008PE  
SMB Router
TL-R480T(+) TL-R5120 TL-ER6120
TL-R470T+ TL-ER4299G TL-ER6020
  TL-ER604W TL-R600VPN
Media Converter & Module
Media Convert Module
MC220L TL-SM311LM
MC210CS TL-SM311LS
MC200CM TL-SM321A/B
MC111CS/MC112CS TL-SM221A/B
MC110CS  
MC100CM  
TL-MC1400  
TL-MCRP100  

Close

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.