สัญญาณดี ครอบคลุมทั่วบ้าน

Whole-Home Mesh Wi-Fi System
Deco คืออะไร?
Mesh Wi-Fi คืออะไร?
ฉันจะรักษาความปลอดภัยเครือข่ายไร้สายในบ้านได้อย่างไร?

Reset
Hide Filter
Show Filter
  •  

   มาตรฐาน WiFi

   1. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   2. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   3. Wi-Fi 5 (802.11ac)

  •  

   ความเร็วอินเทอร์เน็ต

   1. Ultra-Fast (>3000 Mbps)

   2. Super-Fast (>1800 Mbps)

   3. Fast (1200 Mbps - 1800 Mbps)

  •  

   การขยายสัญญาณ

   1. บ้านขนาด 1-2 ห้องนอน

   2. บ้านขนาด 3-5 ห้องนอน

   3. บ้านขนาดมากกว่า 5 ห้องนอนขึ้นไป

  •  

   Internet Access Port

   1. Maximum 2.5 Gbps Port

   2. Maximum 10 Gbps Port

   3. Maximum 1 Gbps Port

   4. Maximum 100 Mbps Port

  •  

   Advanced

   1. 5G

   2. Antivirus

   3. Built-in IoT Hub

   4. Powerline

   5. WPA3

  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   New
     Compare
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco M4

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 2× Internal Antennas
   • Connect up to 100 Devices
  • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
    
   New
     Compare
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   • AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System
   Deco X20

   AX1800 Whole Home Mesh Wi-Fi 6 System

   • 2-pack
   • 3-pack
   • 1-pack
   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 2× Antennas
   • Connects 150 Devices
  • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
    
   New
     Compare
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   • AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System
   Deco X50

   AX3000 Whole Home Mesh WiFi 6 System

   • AX3000: 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 3× Gigabit Ports
   • 4 Streams หน่วงน้อยลง
   • เชื่อมต่อได้มากกว่า 150 อุปกรณ์
   • รองรับ TP-Link HomeShield
  • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on region)
    
   Hot Buys
     Compare
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on region)
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on region)
   • 4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on region)
   Deco X20-4G

   4G+ AX1800 Whole Home Mesh WiFi 6 Gateway (Availability based on region)

   • Internet Everywhere with 4G+ Speed
   • Superior WiFi 6 speeds up to 1.8 Gbps
   • 3 Gigabit Ethernet
   • TP-Link HomeShield
   • 3G/4G Failover

    

    

  • AX6600 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   New
     Compare
   • AX6600 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX6600 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX6600 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco X90

   AX6600 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 4804 Mbps + 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 1× 2.5 Gbps Port + 1× Gigabit Port
   • 6× Antennas + 2× Smart Array Antennas
   • Connects up to 200 Devices
  • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
    
   New
     Compare
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   • AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit
   Deco M3W

   AC1200 Whole Home Mesh WiFi Add-On Unit

   • Deco Mesh Extender
   • 1200 Mbps (867 Mbps + 300 Mbps)
   • Increase Coverage by up to 1,600 sq. ft.
   • Built-in AC Plug
  • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   New
     Compare
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco X60

   AX3000 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 3-pack
   • 2-pack
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 4× Antennas
   • Connects over 150 Devices
  • AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System
    
   New
     Compare
   • AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System
   • AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System
   • AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System
   Deco M9 Plus

   AC2200 Smart Home Mesh Wi-Fi System

   • 2× 867 Mbps + 400 Mbps
   • 1 USB 2.0 Port + 2 Gigabit Ports
   • 8 Internal Antennas
   • Connect over 100 Devices
  • AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   Hot Buys
     Compare
   • AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco M5

   AC1300 Whole Home Mesh Wi-Fi System

  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   Hot Buys
     Compare
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco M4(2-pack)

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Gigabit Ports
   • 2× Internal Antennas
   • Connect up to 100 Devices
  • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
    
   New
     Compare
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   • AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System
   Deco E4

   AC1200 Whole Home Mesh Wi-Fi System

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× 10/100 Mbps Ports
   • 2× Internal Antennas
   • Connect up to 100 Devices

  Compare Product(/3)

   SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

   From United States?

   Get products, events and services for your region.