ไดรเวอร์

Archer T3U Nano_V1_ 210208_Win10

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-09-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 14.58 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win10/11 32/64bits

1. For Win10/11 32/64bits. 
2. For Archer T3U Nano V1.0.

Archer T3U Nano_V1_210330_Win8.1

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-09-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 11.83 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win8.1 32/64bits

1. For Win8.1 32/64bits. 
2. For Archer T3U Nano V1.0.

 

Archer T3U Nano_V1_210330_Win8

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-09-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 11.83 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win8 32/64bits

1. For Win8 32/64bits. 
2. For Archer T3U Nano V1.0.

Archer T3U Nano_V1_210330_Win7

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-09-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 11.83 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win7 32/64bits

1. For Win7 32/64bits. 
2. For Archer T3U Nano V1.0.

Archer T3U Nano_V1_MacOS10.11_10.15

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-03-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 10.04 MB
ระบบปฎิบัติการ: MacOS: 10.11_10.15

Release Note:

The driver of the Archer T3U Nano 1.0 on MacOS: 10.11_10.15

วิดีโอการตั้งค่า

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Troubleshooting Video(for Windows)

  • TP-Link Wireless Adapter Setup and Installation Video (for Mac OS)

คำถามที่พบบ่อย

From United States?

Get products, events and services for your region.