VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.71

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-03-27 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.33 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

 Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.51

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-08 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.22 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.39

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-11-23 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.21 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.29

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-09-22 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.00 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.14

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-08-03 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 89.38 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI_VMS_v1.5.14_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-25 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 1.02 GB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/Server

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.0.9

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-02-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 279.80 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/server

First version released.

แอปฯ

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

From United States?

Get products, events and services for your region.