ยูทิลิตี้

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-02-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-10-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.53 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-11-14 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 14.6 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac 10.12

TL-WR1042ND_V1_Easy Setup Assistant

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-08-30 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 9.71 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/Mac/Linux

Notes:

Easy Setup Assistant for TL-WR1042ND

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

 • How to turn a router into an Access Point?

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-WR1042ND_V1_130923

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-09-23 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 3.57 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Support IPV6;
 2. Improved web interface stability;
 3. Changed the default pppoe connection mode to auto;
 4. Fixed some vulnerabilities and improved security.

Notes:

For TL-WR1042ND V1

TL-WR1042ND_V1_130117

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-01-17 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 3.12 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Improved the stability of media server
 2. Fixed the bug that DUT speed will drop after 2~3 days' use under high bandwidth when WAN connection type is dynamic IP.
 3. Fixed the bug that IGMP proxy won’t take effect.
 4. Fixed the bug that clients may not access internet when WAN port MAC cloned a wireless client.
 5. Fixed the bug that USB module won't be accessed by win 7 OS when credentials are required to logon.

Notes:

For TL-WR1042ND V1

TL-WR1042ND_V1_120618

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2012-06-18 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 4.62 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fix a bug that bandwidth control cannot limit bandwidth properly.
 2. Fix a bug that when bandwidth control is enabled IPTV cannot be watched.

Notes:

For TL-WR1042ND V1

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

รหัส GPL

From United States?

Get products, events and services for your region.