ยูทิลิตี้

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-02-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-10-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.53 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2017-02-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 14.26 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

USB_Printer_Controller_Installer_for_MAC_10.11

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-09-02 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.37 MB
ระบบปฎิบัติการ: MAC 10.11

Notes:

For MAC OS 10.11

Archer_D2_V1_Utility_140813

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-08-13 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 11.05 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8

Notes:

For Archer D2(UN)_V1

วิดีโอการตั้งค่า

  • How to turn a router into an Access Point?

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

  • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
  • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
    จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
  • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
  • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
  • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
  • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer D2(EU)_V1_160216

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-02-16 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 8.29 MB

Modifications and Bug Fixes:

                
New Features
1. Added help menu in the web UI. 

 

Notes:

1.For Archer D2(EU).
2.Old firmware' s configuration file can  be imported into this new firmware.
3.Your device' s configuration will not be lost after upgrading,which means you don't need manually configure your device again after upgrading.

Archer_D2_V1_150921

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-09-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 8.27 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Improved the performance and stability

Notes:

1.For Archer D2_V1
2.Your device’s configuration wwon't be lost after upgrading.

Archer_D2_V1_150730

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-09-02 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 8.27 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Adopted a totally new web management interface, more concise and easy to use.
2.Updated the ISP list.

Notes:

1. For Model Archer D2 1.0
2. Your device’s configuration will be lost after upgrading, you need reconfigure your deveice manually after upgrading.
3. It is not recommended that users import the configurationfiles of old firmwares into this firmware​

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

แอปฯ

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device's firmware to the latest version.

รหัส GPL

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
150921
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.