ยูทิลิตี้

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-02-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-10-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.53 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Installer_for_MAC_10.11

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-09-02 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.37 MB
ระบบปฎิบัติการ: MAC 10.11

Notes:

For MAC OS 10.11

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-03-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 9.88 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Vista/7/8

TD-W8980_V1_Easy Setup Assistant

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-03-12 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 10.02 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/2003/Vista/7/8

Notes:

For TD-W8980 v1

TD-W8980_V1_USB Printer Controller Utility

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-03-12 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 7.29 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Notes:

For TD-W8980 v1

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to turn a router into an Access Point?

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TD-W8980_V1_150514

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-05-14 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that MAC CLONE didn't take effect after a reboot.
2.Fixed the bug that time page is wrongly displayed on WIN8 operating system.
3.Fixed the kcodes security bug.
4.Fixed the bug that sometimes USB sharing function didn't work properly when using IE8.

Notes:

Notes: 
1. For TD-W8980 V1
2. Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you needn't to configure your device again after upgrading.

TD-W8980_V1_140919

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-09-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 7.55 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Update boot file,solve the problem in startup process.
 2. Fixed the issue of inconformity between MAC and SSID.
 3. Fixed the issue that capital letters are invalid in parent control URL.

Notes:

For TD-W8980N(UN)_V1

TD-W8980_V1_140619

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-06-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 7.54 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fixed the issue unable to open port 65535 in virtual server
 2. Fixed the issue two LAN devices in different Interface Groups can communicate with each other
 3. Changed the MTU range in PPPOA to 576-1500
 4. Fixed the issue that in some regions, router can’t connect to Internet automatically after rebooting
 5. Fixed issue unable to dial if the PPP password is empty
 6. Fixed the SNMP issue
 7. Fixed the issue wireless clients in 2.4GHz can’t communicate with wireless devices in 5GHz
 8. Updated 5GHz WiFi driver, solved 5GHz wireless dropping issues in some regions
 9. Fixed other bugs and issues

Notes:

This is a beta firmware to fix some bugs, if you don’t have issue with current firmware, please don’t upgrade

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

รหัส GPL

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
130304
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.