ไดรเวอร์

Archer T2UB Nano_V1_Win10_Win11

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-06-10 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 90.10 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win10_Win11 32/64bit

1. For Archer T2UB Nano 1.0;
2. For Windows 10/11 32bit & 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer T2UB Nano_V1_Win8

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-06-10 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 86.99 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 8 32/64bit

1. For Archer T2UB Nano 1.0;
2. For Windows 8 32bit & 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer T2UB Nano_V1_Win8.1

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-06-10 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 86.99 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 8.1 32/64bit

1. For Archer T2UB Nano 1.0;
2. For Windows 8.1 32bit & 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer T2UB Nano_V1_Win11

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-06-10 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 95.91 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 11 64bit

1. For Archer T2UB Nano 1.0;
2. For Windows 11 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

Archer T2UB Nano_V1_Win7

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-06-10 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 87.17 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7 32/64bit

1. For Archer T2UB Nano 1.0;
2. For Windows 7 32bit & 64bit;
3. Contains Wi-Fi Driver and Bluetooth Driver.

คำถามที่พบบ่อย

From United States?

Get products, events and services for your region.