Omada Discovery Utility

Omada Discovery Utility 5.1.1

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-26 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 40.06 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows/Mac OS/Linux

New Feature/Enhancement:
1. Enhanced compatibility with new models of Omada devices. 

Note:
1. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC first.
2. Double-click the software or run the command "java -jar **.jar" to run the software on MacOS (**.jar is the name of this software).
3. Omada Controller and Discover Utility cannot run on the same computer at the same time.

Omada Discovery Utility 5.0.8

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-12-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 44.31 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

New Feature/Enhancement:

1. Adapt to Omada SDN Controller v5.0, support new device protocol and new inform url format

 

Bug fixed:

1. Upgrade log4j version to 2.16.0 to avoid remote code execution vulnerability in Apache log4j2.

2. Fixed the bug that the actual issued IP address is inconsistent with the configuration.

3. Fixed the bug that batch IP is issued to multiple devices continuously, but not all of them are actually issued.

4. Fixed the bug that when a port conflict is detected, the prompt message is not centered and the display is incomplete.

 

Note:

1. Omada CBC v5 must use this version of Omada Discovery Utility due to the change of the inform url format.

2. Double click the software or run the command "java -jar **.jar" to run the software on MacOS (**.jar is the name of this software).

3. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC first.

4. Omada Controller and Discover Utility cannot run on the same computer at the same time.

Omada Discovery Utility 4.2.4

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2020-11-09 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 33.16 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10/Mac/Linux

New Feature/Enhancement:

1. Support to discover the gateway and switch that support Omada SDN platform.

2. Add timeout mechanism during adopting the devices.

 

Note:

1. This version of software can be used in both Windows and Mac operation system.

2. Double click the software or run the command “java –jar **.jar” to run the software on MacOS (**.jar is the name of this software).

3. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC first.

4. Omada Controller and Discover Utility cannot run on the same computer at the same time.

Omada Discovery Utility 4.1.4

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2020-07-07 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 31.11 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Vista/7/8/8.1/10/Server2008/Server2012/Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

New Feature/Enhancement:

1. Fully adapted to Omada SDN Controller v4.1.4.

2. Support to discover the gateway and switch that support Omada SDN platform.

 

Note:

1. This version of software can be used in both Windows and Mac operation system.

2. Double click the software or run the command “java –jar **.jar” to run the software on MacOS (**.jar is the name of this software).

3. To run this software, you need to install JRE 8.0 on your PC first.

4. Omada Controller and Discover Utility cannot run on the same computer at the same time.

Omada Discovery Utility_v2.0.0_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-07-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 84.16 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11

New Feature/Enhancement:
1. Change name to "Omada Discovery Utility".
2. Update background picture during installation.
3. Limit the maximum length of controller hostname to 79.
 
Bug Fixed:
Fix the bug that searching in the search box will cause the software to hang.
 
Note:
Operating System: Mac OS X 10.7/10.8/10.9/10.10/10.11.

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to Set Up the Whole Network of Gateway, Switches, and EAPs Using Omada SDN Controller

  This video will demonstration how to do a full configuration with TP-Link Omada products including gateway, switches and EAPs. As an example, we are going to build the wired and wireless networks from scratch at our TP-Link Office. The setup consists of 7 steps: Step 1. Log in to the Controller Step 2. Adopt Devices Step 3. View Dashboard and Menus Step 4. Set up WAN Step 5. Set up LAN and VLANs Step 6. Set up Wi-Fi Step 7. Set up ACL

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to configure Omada Hardware Controller via Omada App

  This videos shows how you to set up the Omada Hardware Controller (OC200 is used as an example) via Omada app locally and remotely.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to configure Omada Hardware Controller via a Web Browser

  This videos shows how you to set up the Omada Hardware Controller (OC200 is used as an example) via a web browser locally and remotely.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to Choose an Omada SDN Controller

  This video will show you how to choose an Omada SDN Controller and its management interface.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to setup the Omada Hardware Controller (OC200/OC300) via web browser

  This video will demonstrate how to set up OC200/OC300 via web browser. The setup consists of four steps: • Connect the controller to your local network. • Log in with your TP-Link ID. • Add the controller to your TP-Link ID. • Set up the controller THIS VIDEO APPLIES TO: • All TP-Link EAP models (except EAP120 and EAP220) • Omada Hardware Controller (OC200/OC300) • Mass EAPs (usually more than three)

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to setup the Omada Hardware Controller (OC200/OC300) via your mobile phone

  This video will demonstrate how to set up OC200/OC300 via your mobile phone. The setup consists of four steps: • Connect the controller to your local network. • Log in with your TP-Link ID. • Add the controller to your TP-Link ID. • Set up the controller THIS VIDEO APPLIES TO: • All TP-Link EAP models (except EAP120 and EAP220) • Omada Hardware Controller (OC200/OC300) • Mass EAPs (usually more than three)

  เพิ่มเติม พับเก็บ

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

OC300(UN)_V1_1.19.3 Build 20230906

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-09-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 234.00 MB

Built-in Omada SDN Controller V5.12.9

OC300(UN)_V1_1.17.0 Build 20230328

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-04-13 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 208.93 MB

Built-in Omada SDN Controller v5.9.32

OC300(UN)_V1_1.14.7 Build 20221206

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-12-14 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 213.33 MB

Built-in Omada SDN Controller v5.7.6

OC300(UN)_V1_1.12.1 Build 20220803

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-09-01 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 186.44 MB

Built-in Omada Controller v5.5.7

OC300(UN)_V1_1.11.3 Build 20220715

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-08-03 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 184.11 MB

OC300(UN)_V1_1.10.7_20220623

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-07-25 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 182.57 MB

Built-in Omada SDN Controller v5.3.2

OC300(UN)_V1_1.8.2 Build 20220411

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-05-17 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 181.03 MB

Built-in Omada SDN Controller v5.1.8

OC300(UN)_V1_1.7.1_20220112

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-01-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 161.72 MB

Built-in Omada SDN Controller v5.0.30

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.14 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

OC300(UN)_V1_1.2.3 Build 20210914

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-10-26 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 123MB

Built-in Omada SDN Controller v4.4.6

If you are planning to upgrade to this version from an old Controller (V3.2.14 or below), please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new features of the Controller require firmware upgrades to the device, the firmware for gateways will be released soon.

 

OC300(UN)_V1_1.1.0 Build 20210406

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2021-04-28 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 120.33MB

Build-in Omada SDN Controller v4.3.5

If you are planning to upgrade from the old controller(v3.2.14 or below) to this version, please read the Omada Controller Upgrade Guide in the installation package before upgrading the controller.

Some new functions of the Controller require device firmware support, and the supporting firmware for routers and switches will be released soon.

OC300(UN)_V1_1.0.1 Build 20201016

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2020-11-13 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 118.58MB

Built-in Omada SDN controller v4.2.4.


Omada SDN Controller can manage only certain devices with supported firmware. Please make sure your device is compatible with Omada SDN Controller, and follow Omada Controller Upgrade Guide to upgrade OC200.

 

Supported device models and firmware:

EAP:

EAP110_V4 3.20.0 Build 20200525 Rel. 36899 and above

EAP115_V4 3.20.0 Build 20200525 Rel.36931 and above

EAP225_V3 2.20.0 Build 20200422 Rel. 70513 and above

EAP245_V3 2.20.0 Build 20200423 Rel. 36779 and above

EAP115-Wall_V1 1.20.0 Build 20200509 Rel. 63986 and above

EAP225-Wall_V2 1.20.0 Build 20200422 Rel. 70504 and above

EAP110-Outdoor_V3 3.20.0 Build 20200511 Rel. 33388 and above

EAP225-Outdoor_V1 1.20.0 Build 20200422 Rel. 70543 and above

EAP265 HD_V1, EAP230-Wall_V1, EAP235-Wall_V1, EAP660 HD_V1, EAP620 HD_V1

Switch:

TL_SG3428MP_V1, TL_SG3428_V1, TL-SG2210MP_V1, TL-SG2210P_V3.20, TL-SG2428P_V1, TL-SG2008P_V1, TL-SG2008_V3, TL-SG3428X_V1, TL_SG3428XMP_V1, TL-SG3210XHP-M2_V1

Gateway:

TL-R605_V1, TL-ER7206_V1

 

New Feature/Enhancement:

1.  Support to import the SSL certificate of PFX format. 

2.  Support to create of up to 1000 sites.

3.  Support arbitrary adjustment of logo display and closing logo.

4.  Support to paste the IP address for everywhere there is IP setting.

5.  Support to restore the site privilege setting for cloud users when backup and restore for the same controller.

6.  Support to print all unused voucher codes. 

7.  Support to delete the archived alert log and event log.

8.  Support to export device list, client list, etc. in Export Data function. 

9.   Support to drag and drop card adjust the dashboard display.

10.  Add the Hostname/IP setting which will be used for the controller URL in the notification email.

11.  Add Past Connection page in the Insight menu.

12.  Improve the MAP topology display.  

 

Bug Fixed:

1.  Fixed the bug that the Limited Online Users voucher code still can be used after expired.

2.  Fixed the bug that cannot use the website subpath in The Promotional URL settings of portal function.

3.  Fixed the bug that cannot import the picture in MAP and Portal settings if access controller with cloud access.

4.  Fixed the bug that the cutout logo will show a black background.

5.  Fixed the bug that auto backup and schedule function cannot work if the time zone uses summertime.

 

Notes:

1.  For OC300(UN) V1 Only.

2.  Omada SDN Controller can configure and manage only certain devices with supported firmware. You need to make sure your device is compatible with Omada SDN Controller.

3.  If you are using Omada Controller and plan to upgrade to this version, please follow the procedure of Omada Controller Upgrade Guide.

4.  Once upgraded to this version of Omada Controller, you will be NOT able to downgrade to version 3.2.10 or below. 

5.  This version of the controller is applied to Omada APP of version 3.0.X or above.

 

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
Omada SDN Controller 5.0
-
ภาษาอังกฤษ
Omada SDN Controller 4.3
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.