VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.71

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-03-27 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.33 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

 Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.51

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-08 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.22 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.6.39

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-11-23 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.21 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_setup_1.5.29

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-09-22 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 91.00 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows

1. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI Security Manager_V1.3.2.0

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-01-04 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 105.41 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support the Smart Detection features (only available on specific model).
2. Support to config the parameter of NVR channels.
3. Fixes some bugs and improves the stability.

Please update the VIGI Security Manager to the latest version before using the new-released model.

VIGI Security Manager_V1.2.2

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-11-08 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 104.93 MB
ระบบปฎิบัติการ: WinXP/Win7/Win8/Win8.1/Win10

1. Support to export/import device configuration file to batch config devices.
2. Fixes some bugs and improves the stability.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI VMS_V1.5.36_64bits

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-05-28 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 540.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/Server 2008 64bits

New features and enhancements:
1. Added online update feature.
2. Added support for cloud access feature.
3. Enhanced connection stability.
4. Optimized display performance in the web portal and PC client.
5. Added alarm tones in the VIGI VMS PC Client Event Center.

Bug Fixes:
1. Fixed some minor bugs.

VIGI VMS_V1.5.36_32bits

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-05-28 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 503.15 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/Server 2008 32bits

New features and enhancements:
1. Added online update feature.
2. Added support for cloud access feature.
3. Enhanced connection stability.
4. Optimized display performance in the web portal and PC client.
5. Added alarm tones in the VIGI VMS PC Client Event Center.

Bug Fixes:
1. Fixed some minor bugs.

VIGI_VMS_v1.5.14_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2023-12-25 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 1.02 GB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/Server

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.0.9

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2024-02-19 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 279.80 MB
ระบบปฎิบัติการ: Windows 7/10/11/server

First version released.

วิดีโอการตั้งค่า

  • How to Set Up VIGI Dome Network Camera (Use VIGI C240I as an example)

    This video will show you how to configure VIGI Dome network camera.

    เพิ่มเติม พับเก็บ

คำถามที่พบบ่อย

แอปฯ

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

From United States?

Get products, events and services for your region.