ไฟล์ MIBs

TL-SG5412F_V1_MIB_150130

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-01-30 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 96 KB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/Mac/Linux

Notes:

For TL-SG5412F_V1_150130

TL-SG5412F_V1_MIB_140115

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-01-15 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 6.26 MB

ซอฟแวร์ลูกข่ายมาตรฐาน 802.1X

TP-LINK_802.1X_Client_Software

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-09-26 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.78 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-SG5412F_V1_150130

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2015-01-30 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 4.13 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1. Flash updated. It is not allowed to downgrade to the old firmware.
2. Private MIB file updated.

Notes:

1. For TL-SG5412F(UN)REV1.0
2. It is not allowed to downgrade to old firmwares after upgrading to this one.
3. Your device’s configuration won't be lost after upgrading, it's recommended to backup configuration settings before upgrading/which means you needn't to configure your device again after upgrading

TL-SG5412F_V1_140430

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2014-04-30 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 4.13 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. The configs will remain if upgrade from this firmware to a later version.
 2. Improved password security in the configs file.

Notes:

For TL-SG5412F V1

TL-SG5412F_V1_130924

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2013-09-24 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 3.89 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Optimized the CLI and added some new comands,such as"show running-config" etc.More detailed information, please read the new CLI guide.
 2. Support multiple querier ports listening simultaneously for Igmp snooping feature.
 3. Key state informations will send snmp trap and output in the CLI.
 4. Fixed the problem that could not manage the switch through SSH on MAC X OS.
 5. Optimized system time settings.
 6. Optimized IP-MAC Binding table rules.
 7. Optimized the "DHCP snooping option 82" featrue.
 8. Fixed the CSRF bug.

Notes:

For TL-SG5412F(UN) V1,
The configuration file of old firmware could NOT be imported to this firmware.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

From United States?

Get products, events and services for your region.