ยูทิลิตี้

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2022-02-21 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 1.75 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2018-10-29 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 2.53 MB
ระบบปฎิบัติการ: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-11-04 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 14.6 MB
ระบบปฎิบัติการ: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

วิดีโอการตั้งค่า

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

 • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to Set up OpenVPN on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up OpenVPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to turn a router into an Access Point?

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to set Parental Controls on a TP-Link router

  Take Archer A9 as demonstration.

  เพิ่มเติม พับเก็บ
 • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

 • Archer C2600 setup video

คำถามที่พบบ่อย

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  จะค้นหาเวอร์ชั่นฮาร์ดแวร์บนอุปกรณ์ TP-Link ได้อย่างไร
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer C2600(UN)_V1_170306

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2017-03-06 ภาษา: หลายภาษา ขนาดไฟล์: 18.00 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed
1. Fixed the bug that wired connection would disconnect sometimes.
2. Fixed the bug that the router may crash when upgrading with USB devices.

Notes:

1. For Archer C2600(UN)_V1.
2. It is NOT suggested to upgrade firmware which is not from your local TP-Link official website. Please click here to choose the purchase location for your TP-Link device and download the most suitable firmware version.

Archer C2600(US)_V1_170306

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2017-03-06 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 17.26 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bug Fixed:
Fixed the bug that devices connected to the Ethernet ports will drop the connection in some cases.

Notes:

1. For Archer C2600(US)_V1
2. Please unplug any external USB hard drives during the upgrade.
3. It is NOT suggested to upgrade firmware which is not from your local TP-Link official website. If this site is not for your region, please click here to choose your own region and download the most suitable firmware version.

Archer C2600(US)_V1_160622

ดาวน์โหลด
วันที่เผยแพร่: 2016-06-22 ภาษา: ภาษาอังกฤษ ขนาดไฟล์: 16.57 MB

Modifications and Bug Fixes:

New Features/Enhancement:
1.Added a new detection function to avoid the conflict between DNS and LAN IP.
2.Improved the MU-MIMO performance.
3.Improved the compatibility of WIFI.

Bug Fixed:
1.Fixed the bug that it is failed to login the management web UI under some special situations.
2.Fixed the bug that users can't access the management web UI if the ESET anti-virus software was installed on the PC.

Notes:

1.For Archer C2600(US)_V1.
2.Old firmware’s configuration file can be imported into this new firmware;
3.Your device’s configuration won't be lost after upgrading, which means you need not to configure your device again.         4.The US firmware was specialized for FCC certification and can’t be downgraded to other version, please click here for choosing your region and selecting the most suitable firmware version to upgrade.

To Use Third Party Firmware In TP-Link Products

Some official firmware of TP-Link products can be replaced by the third party firmware such as DD-WRT. TP-Link is not obligated to provide any maintenance or support for it, and does not guarantee the performance and stability of third party firmware. Damage to the product as a result of using third party firmware will void the product's warranty.

Open Source Code For Programmers (GPL)

Please note: The products of TP-Link partly contain software code developed by third parties, including software code subject to the GNU General Public Licence (“GPL“), Version 1/Version 2/Version 3 or GNU Lesser General Public License ("LGPL"). You may use the respective software condition to following the GPL licence terms.

You can review, print and download the respective GPL licence terms here. You receive the GPL source codes of the respective software used in TP-Link products for direct download and further information, including a list of TP-Link software that contain GPL software code under GPL Code Center.

The respective programs are distributed WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the respective GNU General Public License for more details.

แอปฯ

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device's firmware to the latest version.

รหัส GPL

อีมูเลเตอร์

เวอร์ชั่นเฟิร์มแวร์
โหมดการทำงาน
ภาษา
150726
-
ภาษาอังกฤษ

Note:

1.  The emulator is a virtual web GUI where you can experience the TP-Link product management panel.

2. The listed emulators might not have the latest firmware.

3.  The features displayed are for reference, and their availability may depend on local regulations. For more information, please refer to the datasheet or product page.

From United States?

Get products, events and services for your region.