วิธีการตั้งค่าเราเตอร์ Wi-Fi AC-class เป็น Access piont (New Blue UI)

User Application Requirement
Updated 08-28-2019 03:11:03 AM 491089
This Article Applies to: 

หมายเหตุ:  เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการเชื่อมต่อระหว่างการตั้งค่าตรวจสอบให้แน่ใจว่าทำตามขั้นตอนต่อไปนี้ผ่านคอมพิวเตอร์ที่ต่อสายกับเราเตอร์โดยตรง

ขั้นตอนที่ 1:  ล็อกอินเข้าสู่เราเตอร์โดยใช้ tplinkwifi.net หรือที่อยู่ IP เริ่มต้น ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านเริ่มต้นสำหรับเข้าสู่ระบบเป็นทั้งผู้ดูแลระบบ (ตัวพิมพ์เล็กทั้งหมด) 

ขั้นตอนที่ 2:  คลิกพื้นฐานบนแถบนำทางด้านบนจากนั้นเลือก Wireless บนแผงด้านซ้าย ป้อนชื่อเครือข่ายไร้สาย (SSID ) และรหัสผ่านของคุณจากนั้นคลิกบันทึก (ด้านล่างซ้ายของหน้าจอ) เพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงของคุณ

ขั้นตอนที่ 3:  คลิก Advanced > Network > LANเปลี่ยนLAN IPv4ให้เป็นหนึ่งใน subnet เราเตอร์หลักจากนั้นคลิก SAVE. 
ตัวอย่าง: หาก IP ของเราเตอร์รูทเป็น 192.168.0.1 โดยมีช่วง IP เป็น 192.168.0.2-192.168.0.100 คุณจะต้องตั้งค่าอุปกรณ์ TP-Link เป็น192.168.0.101

หมายเหตุ:  หลังจากเปลี่ยนการตั้งค่าที่อยู่ IP คุณจะต้องรีบูตเราเตอร์ของคุณจากนั้นกลับเข้าสู่เราเตอร์ด้วยที่อยู่ IP ใหม่


ขั้นตอนที่ 4:  เมื่อคุณกลับเข้าสู่อินเทอร์เฟซคลิก DHCP Server บนแผงด้านซ้าย Uncheck ที่ช่อง Enable ที่เมนู DHCP คลิกSAVE (ด้านล่างของรายการการตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์ DHCP) จากนั้นคลิกRebootที่ด้านขวาสุดของแถบการนำทางด้านบนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงของคุณมีผล

ขั้นตอนที่ 5:  เชื่อมต่อเราเตอร์ TP-Link ของคุณกับเราเตอร์รูทด้วยสายเคเบิลอีเธอร์เน็ต (LAN to LAN) และทดสอบการเชื่อมต่อไร้สายผ่านคอมพิวเตอร์ของคุณ

Get to know more details of each function and configuration please go to Download Center to download the manual of your product.

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Check products and services for your region.