Tải về cho Archer C9 V5

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V5

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Tài Liệu

Tiện Ích

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-02-21 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 1.75 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-10-29 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 2.53 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.9-10.14

USB_Printer_Controller_Utility_Windows

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2017-02-15 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 14.26MB
Hệ Điều Hành: Win2000/XP/2003/Vista/7/8/8.1/10

Setup Video

 • How to Resolve Double NAT using Starlink

 • How to Configure a TP-Link Router with Starlink

 • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

  More Fold
 • How to Set up OpenVPN on TP-Link Routers Windows

  This video will show you how to set up OpenVPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support.

  More Fold
 • How to setup PPTP VPN on TP Link routers Windows

  This video will show you how to set up PPTP VPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support

  More Fold
 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

  More Fold
 • TP-Link wireless router quick setup

 • What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

  If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem.

  More Fold
 • How to turn a router into an Access Point?

 • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

  Take Archer A7 as demonstration.

  More Fold
 • How to set Parental Controls on a TP-Link router

  Take Archer A9 as demonstration.

  More Fold
 • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

Archer C9(EU)_V5_1.2.5 Build 20220429

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-09-13 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 27.37 MB

Bug Fixes:
1.Fixed KCODES-related security vulnerability PSV-2021-2090.
Notes:
1.For Archer C9(EU)5.0
2.Update cloud SSL certificate
 

Archer C9(EU)_V5_190403

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2019-04-15 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 27.07 MB

Enhancements:
Improved the stability and performance of the device.

Archer C9(EU)_V5_180423

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-06-01 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 27.07 MB

New Features/Enhancement
1. Added Alexa & IFTTT function
2. Improved the performance of IPv6
3. Improved the AP mode
4. Improved the NTP function
Bug Fixed
1. Fixed the bug that sometimes the router fails to recognize the USB disk
2. Fixed the bug that the UPNP function might not work when use PPPoE, L2TP or PPTP connection
3. Fixed some UI error

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Apps

TP-Link Tether

TP-Link Tether provides the easiest way to access and manage your network with your iOS or Android devices. Learn more about TP-Link Tether and Compatible Devices

Note: To use Tether, please update your TP-Link device's firmware to the latest version.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
170831(EU/US)
-
Multi-language

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.