Cách chặn và bỏ chặn thiết bị từ mạng Wi-Fi của tôi thông qua Tether

Hướng dẫn cấu hình
Updated 10-13-2022 02:17:43 AM 188561
This Article Applies to: 

Tether cho phép bạn dễ dàng kiểm soát thiết bị truy cập vào mạng của mình. Chỉ với một lần nhấn, bạn có thể chặn thiết bị không mong muốn khỏi mạng Wi-Fi của mình.

 

Để chặn thiết bị khỏi mạng qua Tether:

 

1. Khởi chạy ứng dụng Tether và chạm vào Máy Khách (Client) để chuyển đến trang Máy Khách.

 

2. Trượt sang trái thiết bị bạn muốn chặn, sau đó bạn sẽ thấy thiết bị này trong danh sách Máy Khách bị chặn ( Blocked Client)

Lưu ý: Đối với một số model, thiết bị bị chặn vẫn có thể kết nối Wi-Fi nhưng không thể truy cập internet.

 

Để bỏ chặn một thiết bị khỏi mạng qua Tether:

 

Trong phần danh sách Máy Khách bị chặn (Blocked Clients), trượt sang trái thiết bị mong muốn để bỏ chặn, sau đó bạn sẽ thấy thiết bị này được chuyển đến danh sách Máy Khách tương ứng.

 

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.