Wi-Fi Adapters

Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   2. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   3. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   Archer T9E
   Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   1.600.000 VND
  • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
    
   New
     Compare
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   Archer TX50E
   AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 PCIe Adapter
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× High-Gian Antennas
   • Bluetooth 5.0
  • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   Archer T6E
   Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   1.049.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   Archer T4E
   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   799.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    
   Coming Soon
     Compare
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   Archer T9UH
   AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • USB 3.0
   • 4× High Gain Antennas
  • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   Archer T4U
   Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   639.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   Archer T3U
   Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   529.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • Mini Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   Archer T2U
   Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
    
   New
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   Archer T2U Nano
   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   299.000 VNĐ
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   TL-WN823N
   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   199.000 VND
   • Tốc độ 300Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   TL-WN822N
   Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   309.000 VND
   • 300 Mbps
   • Mini USB 2.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   TL-WN821N
   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   209.000 VND
   • 300 Mbps
   • USB 2.0
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   TL-WN727N
   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   149.000 VNĐ
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Mini Size
  • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   TL-WN725N
   Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   149.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   UB400
   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   149.000 VND
   • Bluetooth 4.0
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   TL-WN722N
   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   209.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • 1× High Gain Antenna
  • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   TL-WDN3200
   Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   385.000 VND
  • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN881ND
   Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   309.000 VND
   • 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   TL-WN781ND
   Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   199.000 VND
   • 150 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   TG-3468
   Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   229.000 VND
  • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
    
     Compare
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   TL-WDN4800
   Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   870.000 VND

  Compare Product(/3)

   Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

   From United States (English)?

   Check products and services for your region.