Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   2. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   3. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   4. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  Bộ Chuyển Đổi

  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   Archer T9E

   Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900

   1.600.000 VND
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   UB500

   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0

   • Bluetooth 5.0
   • USB 2.0
   • Kích thước Nano
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
    
   Coming Soon
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   Archer T2E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600

   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • Ăng ten Độ Lợi Cao
   • Hỗ trợ MU-MIMO
   • Hỗ trợ WPA3
  • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   Archer TX50E

   Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000

   1.599.000 VND
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
   • Bluetooth 5.0
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   Archer T6E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300

   1.199.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   Archer T4E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200

   849.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
    
   Coming Soon
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   Archer T9UH

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900

   1.899.000 VND
   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • USB 3.0
   • 4 Ăng Ten Độ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   Archer T4U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300

   799.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   Archer T3U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300

   599.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • Mini Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC600
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC600
   Archer T2U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC600

   369.000 VND
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   Archer T2U Nano

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600

   329.000 VNĐ
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   TL-WN823N

   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps

   259.000 VND
   • Tốc độ 300Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   TL-WN822N

   Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps

   379.000 VND
   • 300 Mbps
   • Mini USB 2.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   TL-WN821N

   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps

   279.000 VND
   • 300 Mbps
   • USB 2.0
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   TL-WN727N

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps

   239.000 VNĐ
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Mini Size
  • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   TL-WN725N

   Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps

   239.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   UB400

   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0

   149.000 VND
   • Bluetooth 4.0
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   TL-WN722N

   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps

   279.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • 1× High Gain Antenna
  • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   TL-WDN3200

   Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600

   385.000 VND
  • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN881ND

   Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

   379.000 VND
   • 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   TL-WN781ND

   Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps

   239.000 VND
   • 150 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   TG-3468

   Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express

   279.000 VND
  • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
    
     Compare
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   TL-WDN4800

   Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps

   870.000 VND

  Bộ Chuyển Đổi Công Suất Cao

  • AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    
   Coming Soon
     Compare
   • AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   Archer T3U Plus

   AC1300 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter

   699.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
   Archer T5E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Ăng ten độ lợi cao
   • Bluetooth 4.2
  • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000
   Archer TX3000E

   Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.0 Wi-Fi 6 AX3000

   1.899.000 VND
   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Ăng Ten Độ Lợi Cao
   • Bluetooth 5.0
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   Archer T2U Plus

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600

   349.000 VND
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • 1 Ăng ten Độ Lợi Cao

  Compare Product(/3)

   Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

   From United States?

   Get products, events and services for your region.