Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   2. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   3. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  Bộ Chuyển Đổi

  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   Archer T9E
   Bộ chuyển đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1900
   1.600.000 VND
  • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   Archer T6E
   Bộ chuyển đổi PCI Express băng tần kép Wi-Fi AC1300
   1.049.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   Archer T4E
   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   799.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    
   Coming Soon
     Compare
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   Archer T9UH
   AC1900 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • USB 3.0
   • 4× High Gain Antennas
  • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   Archer T4U
   Bộ chuyển đổi USB băng tần kép Wi-Fi AC1300
   639.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   Archer T3U
   Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Mini AC1300
   529.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • Mini Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   Archer T2U
   Bộ Chuyển Đổi USB Băng Tần Kép Wi-Fi AC600
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép không dây độ lợi cao AC600 Archer T2UH
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép không dây độ lợi cao AC600 Archer T2UH
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép không dây độ lợi cao AC600 Archer T2UH
   • Bộ chuyển đổi USB băng tần kép không dây độ lợi cao AC600 Archer T2UH
   Archer T2UH
   Bộ chuyển đổi USB băng tần kép không dây độ lợi cao AC600 Archer T2UH
   419.000 VND
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
    
   New
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   Archer T2U Nano
   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   299.000 VNĐ
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   TL-WN823N
   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây Mini tốc độ 300Mbps
   199.000 VND
   • Tốc độ 300Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   TL-WN822N
   Bộ chuyển đổi USB không dây độ lợi cao tốc độ 300Mbps
   309.000 VND
   • 300 Mbps
   • Mini USB 2.0
   • 2× High Gain Antennas
  • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   TL-WN821N
   Bộ chuyển đổi USB chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   209.000 VND
   • 300 Mbps
   • USB 2.0
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   TL-WN727N
   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   149.000 VNĐ
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Mini Size
  • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   TL-WN725N
   Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   149.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   UB400
   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   149.000 VND
   • Bluetooth 4.0
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   TL-WN722N
   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   209.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • 1× High Gain Antenna
  • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   • Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   TL-WDN3200
   Bộ chuyển đổi USB hai băng tần không dây N600
   385.000 VND
  • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN881ND
   Bộ Chuyển Đổi PCI Express Không Dây Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   309.000 VND
   • 300 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Bộ chuyển đổi PCI chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
    
     Compare
   • Bộ chuyển đổi PCI chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi PCI chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   TL-WN851ND
   Bộ chuyển đổi PCI chuẩn N không dây tốc độ 300Mbps
   299.000 VND
  • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   TL-WN781ND
   Bộ chuyển đổi không dây PCI Express tốc độ 150Mbps
   199.000 VND
   • 150 Mbps
   • 2× High Gian Antennas
  • Card PCI không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
    
     Compare
   • Card PCI không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
   • Card PCI không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
   • Card PCI không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
   TL-WN751ND
   Card PCI không dây chuẩn N tốc độ 150Mbps
   235.000 VND
  • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
    
   Hot Buys
     Compare
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   TG-3468
   Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   229.000 VND
  • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
    
     Compare
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   • Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   TL-WDN4800
   Card mạng không dây băng tần kép tốc độ 450Mbps
   870.000 VND

  Bộ Chuyển Đổi Công Suất Cao

  • AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
    
   New
     Compare
   • AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   • AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   Archer T2U Plus
   AC600 High Gain Wireless Dual Band USB Adapter
   419.000 VND
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • 1× High Gain Antenna

  Compare Product(/3)

   SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.