Thiết lập lại
Hide Filter
Show Filter
  •  

   Wi-Fi Speed

   1. AX3000

   2. AC1900

   3. AC1300

   4. AC1200

   5. AC600

   6. N300

   7. N150

  •  

   Network Type

   1. Wireless

   2. Wired

  •  

   Wi-Fi Standard

   1. Wi-Fi 6E (802.11ax)

   2. Wi-Fi 6 (802.11ax)

   3. Wi-Fi 5 (802.11ac)

   4. Wi-Fi 4 (802.11n)

  •  

   Portability

   1. Nano Design

   2. Mini Design

   3. Flexible Design

  •  

   Bluetooth

   1. Yes

   2. No

  Card mạng WiFi chuẩn USB

  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano Bluetooth 4.2 AC600
    
   win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano Bluetooth 4.2 AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano Bluetooth 4.2 AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano Bluetooth 4.2 AC600
   Archer T2UB Nano

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano Bluetooth 4.2 AC600

   • WiFi Tốc Độ Cao
   • Wi-Fi Băng Tần Kép
   • Bluetooth 4.2
   • Thiết Kế Nano Nhỏ Gọn
   • Hệ Điều Hành
   • Bảo Mật Nâng Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300
   Archer T3U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi MU-MIMO Mini AC1300

   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • Mini Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Nano AC1300
    
   New
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Nano AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Nano AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Nano AC1300
   Archer T3U Nano

   Bộ Chuyển Đổi USB MU-MIMO Không Dây Nano AC1300

   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 2.0
   • Kích Thước Nano
  • USB thu WiFi băng tần kép AC600
    
   Win 11
     Compare
   • USB thu WiFi băng tần kép AC600
   • USB thu WiFi băng tần kép AC600
   • USB thu WiFi băng tần kép AC600
   Archer T2U

   USB thu WiFi băng tần kép AC600

   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600
   Archer T2U Nano

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Nano AC600

   329.000 VNĐ
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB Mini chuẩn N tốc độ 300Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB Mini chuẩn N tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB Mini chuẩn N tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB Mini chuẩn N tốc độ 300Mbps
   TL-WN823N

   Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB Mini chuẩn N tốc độ 300Mbps

   259.000 VND
   • Tốc độ 300Mbps
   • USB 2.0
   • Kích thước nhỏ gọn
  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB chuẩn N tốc độ 300Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB chuẩn N tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB chuẩn N tốc độ 300Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB chuẩn N tốc độ 300Mbps
   TL-WN821N

   Bộ chuyển đổi Wi-Fi USB chuẩn N tốc độ 300Mbps

   • 300 Mbps
   • USB 2.0
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps
   TL-WN727N

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Chuẩn N Tốc Độ 150Mbps

   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Mini Size
  • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
    
   WIN 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps
   TL-WN725N

   Bộ chuyển đổi USB Nano chuẩn N không dây tốc độ150Mbps

   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0
   UB400

   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 4.0

   • Bluetooth 4.0
   • USB 2.0
   • Nano Size
  • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   • Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0
   UB500

   Bộ Chuyển Đổi USB Nano Bluetooth 5.0

   • Bluetooth 5.0
   • USB 2.0
   • Kích thước Nano

  Card mạng WiFi độ lợi cao chuẩn USB

  • BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter
    
     Compare
   • BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter
   • BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter
   • BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter
   Archer TBE400UH

   BE6500 Wi-Fi 7 High Gain Wireless USB Adapter

   • 2880 Mbps (6 GHz) + 2880 Mbps (5 GHz) + 688 Mbps (2.4 GHz)
   • Lighting-Fast WiFi 7
   • Lower Latency Gameplay
   • Wider Signal Coverage
   • Multi-Link Operation (MLO)
   • Flexible & Easy Installation
   • Improved Security
   • SuperSpeed USB 3.0
  • AX3000 High Gain Wireless USB Adapter
    
   New
     Compare
   • AX3000 High Gain Wireless USB Adapter
   • AX3000 High Gain Wireless USB Adapter
   • AX3000 High Gain Wireless USB Adapter
   Archer TX50UH

   AX3000 High Gain Wireless USB Adapter

   • 2402 Mbps (5 GHz) + 574 Mbps (2.4 GHz)
   • Fast WiFi 6
   • Broader Coverage
   • OFDMA and MU-MIMO
   • WPA3
   • SuperSpeed USB 3.0
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800
   Archer TX20U Plus

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Ăng Ten Kép Độ Lợi Cao AX1800

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • USB 3.0
   • 2× Ăng Ten Đợ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900
   Archer T9UH

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1900

   • 1300 Mbps + 600 Mbps
   • USB 3.0
   • 4 Ăng Ten Độ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300
   Archer T4U

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép AC1300

   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2 ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300
   Archer T3U Plus

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC1300

   699.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • USB 3.0
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   • Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600
   Archer T2U Plus

   Bộ Chuyển Đổi USB Wi-Fi Băng Tần Kép Độ Lợi Cao AC600

   349.000 VND
   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • USB 2.0
   • 1 Ăng ten Độ Lợi Cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
    
   win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN822N

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi USB Độ Lợi Cao Tốc Độ 300Mbps

   • 300 Mbps
   • Mini USB 2.0
   • 2 ăng ten độ lợi cao
  • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps
   TL-WN722N

   Bộ chuyển đổi USB Wi-Fi Độ lợi cao Tốc độ 150Mbps

   279.000 VND
   • 150 Mbps
   • USB 2.0
   • 1 ăng ten độ lợi cao

  Card mạng chuẩn PCIe

  • BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIe Adapter
    
     Compare
   • BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIe Adapter
   • BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIe Adapter
   • BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIe Adapter
   Archer TBE550E

   BE9300 Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 PCIe Adapter

   • 5760 Mbps + 2880 Mbps + 688 Mbps
   • 2× High-Performance Antennas
   • Bluetooth 5.4
   • WiFi 7
  • Bộ Chuyển Đổi Mạng PCI Express 10 Gigabit
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Mạng PCI Express 10 Gigabit
   • Bộ Chuyển Đổi Mạng PCI Express 10 Gigabit
   • Bộ Chuyển Đổi Mạng PCI Express 10 Gigabit
   TX401

   Bộ Chuyển Đổi Mạng PCI Express 10 Gigabit

   2.999.000 VND
  • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
    
     Compare
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   • AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter
   Archer TX55E

   AX3000 Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2 PCIe Adapter

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× High-Gian Antennas
   • Bluetooth 5.2
  • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
    
   win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   Archer TX50E

   Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
   • Bluetooth 5.2
  • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
    
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   • Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000
   Archer TX3000E

   Bộ Chuyển Đổi PCIe Bluetooth 5.2 Wi-Fi 6 AX3000

   • 2402 Mbps + 574 Mbps
   • 2× Ăng ten độ lợi cao
   • Bluetooth 5.2
  • AX1800 - Card PCIe Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2
    
     Compare
   • AX1800 - Card PCIe Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2
   • AX1800 - Card PCIe Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2
   • AX1800 - Card PCIe Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2
   Archer TX20E

   AX1800 - Card PCIe Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2

   • 1201 Mbps + 574 Mbps
   • 2 × Ăng-ten độ lợi cao
   • Bluetooth 5.2
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300
   Archer T6E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1300

   1.199.000 VND
   • 867 Mbps + 400 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200
   Archer T5E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCIe Bluetooth 4.2 AC1200

   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2× Ăng ten độ lợi cao
   • Bluetooth 4.2
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200
   Archer T4E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC1200

   849.000 VNĐ
   • 867 Mbps + 300 Mbps
   • 2 ăng ten độ lợi cao
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600
   Archer T2E

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi Băng Tần Kép PCI Express AC600

   • 433 Mbps + 200 Mbps
   • Ăng ten Độ Lợi Cao
   • Hỗ trợ MU-MIMO
   • Hỗ trợ WPA3
  • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCI Express Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCI Express Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCI Express Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   • Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCI Express Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps
   TL-WN881ND

   Bộ Chuyển Đổi Wi-Fi PCI Express Chuẩn N Tốc Độ 300Mbps

   379.000 VND
   • 300 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ chuyển đổi Wi-Fi PCI Express tốc độ 150Mbps
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi PCI Express tốc độ 150Mbps
   • Bộ chuyển đổi Wi-Fi PCI Express tốc độ 150Mbps
   TL-WN781ND

   Bộ chuyển đổi Wi-Fi PCI Express tốc độ 150Mbps

   239.000 VND
   • 150 Mbps
   • 2 Ăng ten độ lợi cao
  • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
    
   Win 11
     Compare
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   • Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express
   TG-3468

   Bộ chuyển đổi mạng Gigabit PCI Express

   279.000 VND

  Compare Product(/3)

   From United States?

   Get products, events and services for your region.