Cách khôi phục mật mã đăng nhập trong trường hợp bạn quên (logo mới)

Xử lý sự cố
Updated 10-06-2022 04:44:29 AM 623700
This Article Applies to: 

Tính năng này cho phép bạn khôi phục mật mã đăng nhập mà bạn đã đặt cho router của mình trong trường hợp bạn quên mật mã, nếu bạn chưa thể đăng nhập vào trang quản lý, vui lòng đặt lại router của bạn về mặc định ban đầu.

Lưu ý:

Nếu bạn đang sử dụng ID TP-Link để đăng nhập vào trang quản lý web thì tính năng Khôi phục mật mã sẽ bị vô hiệu hóa. Để quản lý ID TP-Link, hãy chuyển đến Cơ bản > TP-Link Cloud.

1. Đăng nhập vào giao diện dựa trên web của router. Nếu bạn không biết cách thực hiện, hãy tham khảo Cách đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

2. Vào Advanced > System Tools > Administration và tập trung vào phần Password Recovery.

3. Đánh dấu vào ô Enable Password Recovery.

4. Chỉ định mailbox (From) để gửi thư khôi phục và nhập địa chỉ Máy chủ SMTP của nó. Chỉ định mailbox (To) để nhận thư khôi phục. Nếu mailbox (From) để gửi thư khôi phục yêu cầu mã hóa, hãy chọn Enable Authentication và nhập tên người dùng và mật mã của hộp thư đó.

Mẹo: Máy chủ SMTP có sẵn cho người dùng trong hầu hết các hệ thống email trực tuyến. Ví dụ: địa chỉ máy chủ SMTP của Gmail là smtp.gmail.com. Bạn có thể tham khảo trang Trợ giúp của họ để tìm hiểu địa chỉ máy chủ SMTP.

Nói chung, nên chọn Bật xác thực nếu đăng nhập của hộp thư yêu cầu tên người dùng và mật mã.

5. Nhấp Save.

Bạn có thể nhấp Test Email để kiểm tra cấu hình thành công.

Để khôi phục mật mã đăng nhập, vui lòng truy cập http://tplinkwifi.net, nhấp vào Quên mật mã? trên trang đăng nhập và làm theo hướng dẫn để đặt mật mã mới.

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng vào Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.