Những câu hỏi thường gặp về tốc độ của các router định tuyến TP-Link là gì?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 10-28-2019 09:43:01 AM 747470
This Article Applies to: 

Q:Router 150 Mbps  và 300 Mbps nghĩa là gì?

A: 150 Mbps và 300 Mbps nghĩa là tốc độ đường truyền không dây tối đa mà router có thể cung cấp.Đó là tốc độ kết nối WLAN nội bộ giữa máy tính và router,không phải tốc độ internet.

Q:Làm thế nào để biết tốc độ thực tế  internet của tôi.

A:Có nhiều thanh công cụ đo tốc độ trực tuyến khác nhau.Bạn có thể thử với trang phổ biến nhất: Speedtest® (http://speedtest.net) Mặc dù kiểm tra này dựa trên Flash và không chính xác.Để có bài kiểm tra chính xác bạn có thể tìm kiếm một bài kiểm tra tốc độ HTML5 như :speedof.me.

Q:Tại sao tôi chỉ có thể tải tốc độ 1.2Mbps,khi router cho phép thiết bị là 300 Mbps.

A:Như đã nêu ở trên.300 Mbps tham khảo tốc độ đường truyền WLAN nôi bộ giữa router và máy tính.Nó khách nhau từ tốc độ internet thực tê.Tốc độ internet chủ yếu do nhà mạng của bạn quyết định.

Q:Tại sao tôi tải được  tốc độ tải xuống 1MBytees/s trong khi nhà cung cấp mạng của tôi là 8M.Ví dụ?

A:Thông thường 8M ở đây nghĩa là 8Mbps Mbps hoặc Mb/s nghĩa là megabits trên mỗi giây while MBps hoặc MB/s nghĩa là Megabytes trên mỗi giây.Có 8 bít cho mỗi Byte.Điều quan trọng là phải làm rõ điều đó là Mb hay MB từ khi chúng khác khau bởi 1 yếu tố là 8.

Q: Mạng internet quang của tôi là 200Mbps nhưng tôi có thể nhận tối đa 90Mbps với router TP-Link  như TL-WR841ND 300Mbps , tạ sao ?

A:Tốc độ internet thực tế phụ thuộc theo sau:Tốc độ bạn trả, loại dịch vụ kết nối,khả năng của router,tải thực tế trên nhà cung cấp mạng và loại cáp sử dụng.Router khách nhau  có có khả năng khác nhau để xử lý dữ liệu internet.

(NAT Throughput of WAN to LAN ), băng thông tối đa TL-WR841ND có thể xử lý khoảng 90 Mbps.

NAT throughput của WAN đến LAN trực tiếp của router TP-link vui lòng tham khảo:

https://www.tp-link.com/support/faq/465/

Q:Tại sao tốc độ đường truyền của tôi trên máy tính hiển thị 54 Mbps khi router cho phép khả năng là 300Mbps ,ví dụ?

A:Như giải thích phía trên,150 Mbps/300Mbps đề xuất tốc độ đường truyền không dây tối đa.Tốc độ đường truyền mạng cục bộ được quyết định trên khả năng cổng LAN của router,đặc điểm của cáp enthernet và bộ nguồn enthernet của máy tính.Nếu router  có cổng LAN 100mbps, tốc độ đường truyền mạng nội bộ sẽ hiển thị 100Mbps.

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.