Cách truy cập thiết bị lưu trữ USB của tôi trên Router TP-Link từ điện thoại Android và iOS của tôi

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 09-19-2022 10:29:43 AM 260265
This Article Applies to: 

LƯU Ý: Nếu bạn không truy cập được ổ USB, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp: Không thể truy cập ổ USB của tôi được cắm vào router TP-Link

 

Bài viết này cho bạn biết cách truy cập thiết bị lưu trữ USB trên điện thoại Android và iOS thông qua Samba, FTP nội bộ và từ xa.

Cài Đặt

1. Cắm thiết bị lưu trữ USB vào cổng USB của router TP-Link.

2. Đăng nhập vào trang web của router. Bạn có thể tham khảo Câu hỏi thường gặp Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

3. Đi tới cài đặt USB. (Advanced->USB->USB storage Device). Nếu router nhận ra thiết bị lưu trữ USB, nó sẽ hiển thị ở trạng thái.

 

4. Xem xét sự an toàn, chúng tôi khuyên bạn nên bật tùy chọn “Secure Sharing” để ngăn người khác truy cập vào ổ USB của bạn mà không cần đăng nhập.

 

Truy cập ổ USB trên điện thoại Android và iOS.

Có 2 tùy chọn để truy cập ổ USB. Hãy đảm bảo rằng các dịch vụ tương ứng đã được kích hoạt.

 

Lựa chọn 1. Truy cập nội bộ ổ USB.

1). iOS

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng APP của bên thứ ba như “ES file explore” để truy cập vào ổ USB. Ở đây chúng tôi lấy “ES File Explorer” làm ví dụ.

Mở APP và nhấp vào “Services” ở dưới cùng. Thông thường, APP sẽ phát hiện ra các dịch vụ smb trong mạng nội bộ.

Nhấp vào “TP-SHARE” trên các thiết bị có sẵn và nhập tên người dùng và mật mã.

Nếu APP không hiển thị các thiết bị khả dụng, vui lòng nhấp vào nút “+”.

Sau đó gõ “tplinkwifi.net” vào tùy chọn URL.

Nhập tên người dùng và mật mã để kết nối.

 

2). Android.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng APP của bên thứ ba như “ES file explorer” để truy cập vào ổ USB. Ở đây chúng tôi lấy “ES File Explorer” làm ví dụ:

Mở APP và nhấp vào “Mạng”.

Nhấp vào nút Scan để phát hiện máy chủ SMB. Sau đó nhấp vào “TP-SHARE” trong kết quả quét.

Nhập tên người dùng và mật mã để đăng nhập.

 

Nếu ứng dụng không phát hiện ra nó, chúng tôi cũng có thể thêm nó theo cách thủ công.

 

Sau đó gõ “tplinkwifi.net” vào tùy chọn URL. Nhập tên người dùng và mật mã để kết nối.

 

 

Tùy chọn 2. Truy cập ổ USB từ xa.


Xin lưu ý rằng chỉ FTP được hỗ trợ để truy cập ổ USB từ xa.

Chọn “Internet FTP”, sau đó nhấp vào lưu để bật dịch vụ Internet FTP.

Sử dụng địa chỉ trong ảnh chụp màn hình để truy cập USB từ xa.

 

Android/iOS

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng APP của bên thứ ba như “ES file explorer” để truy cập vào ổ USB. Ở đây chúng tôi lấy “ES File Explorer” làm ví dụ:

Nhấp vào nút “+” để thêm máy chủ FTP.

 

Nhập địa chỉ IP của cổng WAN của router. (Thông thường địa chỉ IP phải là địa chỉ IP công cộng).

Nhập tên người dùng và mật mã để đăng nhập.

 

Nếu bạn cần truy cập thiết bị lưu trữ USB trên máy tính, vui lòng tham khảo Câu hỏi thường gặp:

Làm cách nào để truy cập thiết bị lưu trữ USB trên Router TP-Link từ Windows hoặc MacOS?

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Tìm kiếm thêm

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.