Chuyển tiếp cổng: cách cài đặt máy chủ ảo trên router wifi TP-Link?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-28-2022 07:43:15 AM 893526
This Article Applies to: 

Cổng Chuyển Tiếp Là Gì?

Chuyển tiếp cổng là một cách làm cho router của bạn sử dụng một cổng cụ thể để giao tiếp với một số thiết bị nhất định. Bằng cách đặt một cổng cụ thể cho các thiết bị của mình, bạn đang yêu cầu router của mình luôn chấp nhận các yêu cầu đối với các cổng đó và chuyển tiếp dữ liệu tới địa chỉ IP riêng của thiết bị.

Để hiểu về chuyển tiếp cổng, trước tiên cần hiểu một chút về cách hoạt động của router. Công việc của router là truyền tín hiệu internet đến tất cả các thiết bị của bạn qua mạng nội bộ (LAN). Để làm điều này, router của bạn chỉ định cho mỗi thiết bị trong mạng LAN của bạn địa chỉ IP nội bộ của riêng nó. Ví dụ: máy tính của bạn sẽ có địa chỉ IP riêng như 192.168.0.2 hoặc 10.0.0.2

Sau đó, trên hết, các ứng dụng và dịch vụ trên mỗi thiết bị cũng được gán một số cổng. Ví dụ: một ứng dụng trên máy tính của bạn sẽ có địa chỉ IP với số cổng được đính kèm như 192.168.0.2:80 hoặc 10.0.0.2:80.

Với địa chỉ IP và số cổng duy nhất này, router của bạn biết chương trình hoặc dịch vụ nào cần gửi thông tin đến. Điều này cho phép bạn và những người khác truy cập các thiết bị và chương trình trong mạng LAN của bạn qua mạng diện rộng (WAN).

Vui lòng làm theo các bước dựa trên mô hình và giao diện người dùng web của bạn để chuyển tiếp các cổng trên router của bạn.

 

Trường hợp 1: Đối với TL-WR840N, TL-WR940N, Archer C20, Archer C50, v.v.

Tôi muốn

Chia sẻ trang web cá nhân của tôi mà tôi đã xây dựng trong mạng nội bộ với bạn bè của mình thông qua internet.

Ví dụ, trang web cá nhân đã được xây dựng trên PC tại nhà của tôi (192.168.0.106). Tôi hy vọng rằng bạn bè của tôi trên internet có thể truy cập trang web của tôi theo cách nào đó và số cổng là 90. Máy tính được kết nối với router có địa chỉ IP WAN 218.18.232.154.

https://static.tp-link.com/image001_1490601216454f.jpg

 

Bước 1 Đăng nhập vào trang quản lý web của router:

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

Bước 2

Nhấp Forwarding->Virtual Servers ở phía bên trái, sau đó nhấp vào nút Thêm mới.

Bước 3 Trong phần Dịch vụ của màn hình này, hãy nhập thông tin chi tiết mà bạn đã xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ. Đối với ví dụ này, nếu bạn chỉ muốn mở cổng 90 cho một trong các thiết bị của mình 192.168.0.106, bạn có thể định cấu hình nó như sau:

Cổng Dịch vụ: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Cổng Dịch vụ Chung. Nếu menu Cổng dịch vụ chung không liệt kê dịch vụ bạn muốn sử dụng, bạn có thể giữ nó làm mặc định.

Cổng Dịch vụ và Cổng Nội bộ: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Cổng Dịch vụ, sau đó Cổng Dịch vụ Cổng Nội bộ sẽ tự động được điền vào. Nếu menu Cổng Dịch vụ Chung không liệt kê dịch vụ bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhập Cổng dịch vụ và Cổng nội bộ theo cách thủ công. Bạn nên xác minh số cổng mà dịch vụ cần.

**Lưu ý:

  1. Nếu bạn cần nhập phạm vi cổng xx-xx khi định cấu hình chuyển tiếp cổng, vui lòng để trống cổng nội bộ.
  2. Cổng Dịch vụ và Cổng Nội bộ thường có thể giống nhau.

Địa Chỉ IP: Chỉ định địa chỉ IP của thiết bị bạn đang mở cổng cho.

Giao thức: Chỉ định giao thức được sử dụng cho ứng dụng này từ danh sách kéo xuống, nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn ALL.

Trạng thái: Chọn tùy chọn Enabled trong danh sách Trạng thái kéo xuống.

Bước 4 Nhấp nút Save để lưu cài đặt.

Lưu ý: Để đảm bảo mục Máy chủ ảo sẽ có hiệu lực mọi lúc. Tốt hơn bạn nên gán một địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ của mình, vì địa chỉ IP của nó có thể thay đổi khi sử dụng tính năng DHCP. Hoặc bạn chỉ có thể thực hiện đặt trước địa chỉ IP cho máy chủ. Vui lòng tham khảo liên kết sau để làm điều đó:

Làm thế nào để định cấu hình Đặt trước Địa chỉ trên router wifi TP-Link (logo mới)?

Bước 5 vào trang Trạng thái và kiểm tra Địa chỉ IP WAN của router. Bây giờ bạn có thể thử sử dụng http:// WAN IP:port number (trong ví dụ này: http:// 218.18.232.154:90) truy cập trang web cá nhân của bạn

Nếu Địa chỉ IP WAN của router không phải là Địa chỉ IP công cộng mà là Địa chỉ IP Riêng, điều đó có nghĩa là có một thiết bị NAT khác được kết nối với cổng WAN của router TP-Link, bạn cũng cần mở các cổng dịch vụ trên thiết bị đó.

Lưu ý : Đối với CG-NAT ISP: Comporium  Direct link - dịch vụ vô tuyến, hãy cung cấp cho máy khách một IP riêng, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng OpenVPN hoặc chuyển tiếp cổng và ảnh hưởng đến Loại NAT. Bạn có thể liên hệ với ISP và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ IP tĩnh.

Để biết cách tìm ra Địa chỉ IP là địa chỉ công khai hay địa chỉ riêng tư, vui lòng tham khảo liên kết này:

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network

Lưu ý:

A) Nếu bạn muốn mở cổng 80 cho thiết bị nội bộ, trước tiên hãy thay đổi số cổng quản lý từ xa (cổng dịch vụ) của router vì số mặc định của nó là 80. Đối với cổng nội bộ, 80 được dành riêng cho quản lý nội bộ và không thể sửa đổi mặc dù cổng quản lý từ xa đã thay đổi.

Vào Security (Bảo mật) ->Remote Management (Quản Lý Từ Xa), và sau đó thay đổi Web Management Port (Cổng Quản Lý Web) đến các cổng khác như 8080 và Lưu.

B) Một số model hỗ trợ các Cổng Dịch vụ và Cổng Nội bộ khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ giải thích cấu hình này trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ bạn muốn mở cổng 90 cho 1 máy duy nhất là 192.168.0.106 thì bạn cấu hình như hướng dẫn trên.

Nếu bạn có hai hoặc nhiều thiết bị (192.168.0.106 &192.168.0.103 trong ví dụ này) muốn mở cùng một cổng cho một dịch vụ nhất định thì bạn sẽ phải sử dụng các Cổng dịch vụ khác nhau.

Đối với Cổng nội bộ, vui lòng nhập số cổng thực (90 trong ví dụ này), sau đó tạo các số cổng Dịch vụ khác nhau cho hai thiết bị (chẳng hạn như 9000 và 9001 trong ví dụ này).

Sau cấu hình này, bạn có thể truy cập hai thiết bị bằng các Cổng dịch vụ khác nhau. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng 218.18.232.154:9000 để truy cập 192.168.0.106 và 218.18.232.154:9001 để truy cập 192.168.0.103.

 

Trường Hợp 2: Đối với Archer A9, Archer C7, Archer AX10, Archer AX6000,..

Tôi muốn:

Chia sẻ trang web cá nhân của tôi, Tôi đã xây dựng mạng nội bộ với bạn bè qua internet.

Ví dụ, trang web cá nhân đã được xây dựng trên PC ở nhà của tôi (192.168.0.106). Tôi hy vọng rằng bạn bè của tôi trên internet có thể truy cập trang web của tôi theo một cách nào đó và số cổng là 90. PC được kết nối với router có địa chỉ IP WAN 218.18.232.154.

https://static.tp-link.com/image001_1490601216454f.jpg

 

Bước 1 Đăng nhập vào trang web quản lý của router:

Làm cách nào để tôi đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

Bước 2

Nhấp vào Advanced->NAT Forwarding->Virtual Server, sau đó nhấp nút Thêm (Add).

Bước 3 Trong phần Dịch vụ của màn hình này, hãy nhập thông tin chi tiết mà bạn đã xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ. Trong ví dụ này, nếu bạn chỉ muốn mở cổng 90 cho một trong các thiết bị của mình 192.168.0.106, bạn có thể định cấu hình như bên dưới:

Loại Dịch vụ: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Xem Dịch vụ Hiện có. Nếu menu Xem dịch vụ hiện có không liệt kê dịch vụ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhập Loại dịch vụ theo cách thủ công.

Cổng bên ngoài và Cổng bên trong: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Xem các dịch vụ hiện có, sau đó Cổng bên ngoàiCổng bên trong sẽ được điền tự động. Nếu menu Xem các dịch vụ hiện có không liệt kê dịch vụ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhập Cổng ngoài và Cổng trong theo cách thủ công. Bạn nên xác minh số cổng mà dịch vụ cần.

**Lưu ý:

1. Nếu bạn cần nhập phạm vi cổng xx-xx khi định cấu hình chuyển tiếp cổng, vui lòng để trống cổng bên trong.

2. Cổng bên ngoài và Cổng bên trong thường có thể giống nhau.

IP nội bộ: Chỉ định địa chỉ IP của thiết bị bạn đang mở cổng.

Giao thức: Chỉ định giao thức được sử dụng cho ứng dụng này từ danh sách kéo xuống, nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn TẤT CẢ.

Bước 4 Nhấp vào nút Save để lưu cài đặt.

Lưu ý: Để đảm bảo mục nhập Máy chủ ảo sẽ có hiệu lực mọi lúc. Bạn nên chỉ định một địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ của mình, vì địa chỉ IP của nó có thể thay đổi khi sử dụng tính năng DHCP. Hoặc bạn chỉ có thể đặt trước địa chỉ IP cho máy chủ. Vui lòng tham khảo liên kết sau để làm điều đó:

Làm cách nào để định cấu hình Đặt trước địa chỉ trên router wifi TP-Link (logo mới)?

Bước 5 Chuyển đến trang Nâng cao-> Trạng thái và kiểm tra Địa chỉ IP WAN của router. Bây giờ bạn có thể thử sử dụng số cổng http:// WAN IP: (trong ví dụ này: http:// 218.18.232.154:90) để truy cập trang web cá nhân của mình.

Nếu Địa chỉ IP WAN của router không phải là Địa chỉ IP Public mà là Địa chỉ IP Riêng, nghĩa là có một thiết bị NAT khác được kết nối với cổng WAN của router TP-Link, bạn cần mở các cổng dịch vụ trên thiết bị đó.

Lưu ý: Đối với ISP CG-NAT: Comporiumliên kết trực tiếp - dịch vụ sóng, hãy cung cấp cho máy khách một IP riêng, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng OpenVPN hoặc chuyển tiếp cổng và ảnh hưởng đến Loại NAT. Bạn có thể liên hệ với ISP và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ IP tĩnh.

Để biết cách tìm ra Địa chỉ IP là địa chỉ công khai hay địa chỉ riêng tư, vui lòng tham khảo liên kết này:

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network

 

Lưu ý:

A) Nếu bạn muốn mở cổng 80 cho thiết bị nội bộ, trước tiên hãy thay đổi số cổng quản lý từ xa của router vì số mặc định của nó là 80. Đối với cổng nội bộ, 80 được dành riêng cho quản lý nội bộ và không thể sửa đổi mặc dù cổng quản lý từ xa đã thay đổi.

Vào Nâng cao->Công cụ hệ thống->Quản trị, sau đó thay đổi Cổng HTTP thành các cổng khác như 8080 và Lưu.

B) Một số model hỗ trợ Cổng bên ngoài và Cổng bên trong khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ giải thích cấu hình này trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ bạn muốn mở cổng 90 cho 1 máy duy nhất là 192.168.0.106 thì bạn cấu hình như hướng dẫn trên.

Nếu bạn có hai hoặc nhiều thiết bị (192.168.0.106 &192.168.0.103 trong ví dụ này) muốn mở cùng một cổng cho một dịch vụ nhất định thì bạn sẽ phải sử dụng các Cổng bên ngoài khác nhau

Đối với Cổng nội bộ, vui lòng nhập số cổng thực tế (90 trong ví dụ này), sau đó tạo các số cổng Dịch vụ khác nhau cho hai thiết bị (chẳng hạn như 9000 và 9001 trong ví dụ này).

Sau cấu hình này, bạn có thể truy cập hai thiết bị bằng các cổng Bên ngoài khác nhau. Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng 218.18.232.154:9000 để truy cập 192.168.0.106 và 218.18.232.154:9001 để truy cập 192.168.0.103.

 

Trường hợp 3: Dành cho Archer A8, Archer AX55, Archer AX90, Archer AX11000, v.v.

Tôi muốn:

Chia sẻ trang web cá nhân của tôi Tôi đã xây dựng mạng nội bộ với bạn bè qua internet.

Ví dụ: trang web cá nhân đã được xây dựng trên PC tại nhà của tôi (192.168.0.106). Tôi hy vọng rằng bạn bè của tôi trên internet có thể truy cập trang web của tôi theo một cách nào đó và số cổng là 90. PC được kết nối với router có địa chỉ IP WAN 218.18.232.154.

https://static.tp-link.com/image001_1490601216454f.jpg

 

Bước 1 Đăng nhập vào trang quản lý web của router:

Làm cách nào để đăng nhập vào Tiện ích dựa trên web (Trang quản lý) của router wifi TP-Link?

Bước 2

Nhấp vào Advanced->NAT Forwarding->Port Forwarding, sau đó nhấp vào nút Add.

 

Bước 3 Trong phần Dịch vụ của màn hình này, hãy nhập thông tin chi tiết mà bạn đã xác nhận với nhà cung cấp dịch vụ. Trong ví dụ này, nếu bạn chỉ muốn mở cổng 90 cho một trong các thiết bị của mình 192.168.0.106, bạn có thể định cấu hình như bên dưới:

Tên dịch vụ: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Xem dịch vụ chung. Nếu menu View Common Service không liệt kê dịch vụ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhập Tên dịch vụ theo cách thủ công.

Cổng bên ngoài và Cổng bên trong: Chọn dịch vụ bạn muốn sử dụng từ danh sách Xem dịch vụ chung, sau đó Cổng bên ngoàiCổng bên trong sẽ tự động được điền vào. Nếu menu Xem dịch vụ chung không liệt kê dịch vụ mà bạn muốn sử dụng, bạn có thể nhập Cổng ngoài và Cổng trong theo cách thủ công. Bạn nên xác minh số cổng mà dịch vụ cần.

**Lưu ý:

1. Nếu bạn cần nhập phạm vi cổng xx-xx khi định cấu hình chuyển tiếp cổng, vui lòng để trống cổng bên trong.

2. Cổng bên ngoài và Cổng bên trong thường có thể giống nhau.

Địa chỉ IP của thiết bị: Chọn thiết bị từ menu XEM CÁC THIẾT BỊ ĐƯỢC KẾT NỐI. Địa chỉ IP của Thiết bị sẽ được điền tự động. Hoặc nhập địa chỉ IP của thiết bị theo cách thủ công vào ô Địa chỉ IP của Thiết bị.

Giao thức: Chỉ định giao thức được sử dụng cho ứng dụng này từ danh sách kéo xuống, nếu bạn không chắc chắn, hãy chọn TẤT CẢ.

Bước 4 Nhấp vào nút Lưu để lưu cài đặt.

Lưu ý: Để đảm bảo Chuyển tiếp cổng sẽ có hiệu lực mọi lúc. Bạn nên chỉ định một địa chỉ IP tĩnh cho máy chủ của mình, vì địa chỉ IP của nó có thể thay đổi khi sử dụng tính năng DHCP. Hoặc bạn chỉ có thể đặt trước địa chỉ IP cho máy chủ. Vui lòng tham khảo liên kết sau để làm điều đó:

Làm cách nào để định cấu hình Đặt trước địa chỉ trên router wifi TP-Link (logo mới)?

Bươc 5 Vào Nâng cao->Mạng->Trang trạng thái và kiểm tra Địa chỉ IP WAN của router. Bây giờ bạn có thể thử sử dụng http:// WAN IP:số cổng (trong ví dụ này: http:// 218.18.232.154:90) để truy cập trang web cá nhân của bạn.

Nếu Địa chỉ IP WAN của router không phải là Địa chỉ IP Public mà là Địa chỉ IP Riêng, nghĩa là có một thiết bị NAT khác được kết nối với cổng WAN của router TP-Link, bạn cần mở các cổng dịch vụ trên thiết bị đó cũng.

Lưu ý: Đối với ISP CG-NAT: Comporium liên kết trực tiếp - dịch vụ sóng, hãy cung cấp cho máy khách một IP riêng, điều này sẽ khiến bạn không thể sử dụng OpenVPN hoặc chuyển tiếp cổng và ảnh hưởng đến Loại NAT. Bạn có thể liên hệ với ISP và yêu cầu họ cung cấp địa chỉ IP tĩnh.

Để biết cách tìm ra Địa chỉ IP là địa chỉ công khai hay địa chỉ riêng tư, vui lòng tham khảo liên kết này:

http://en.wikipedia.org/wiki/Private_network

 

Lưu ý:

A) Nếu bạn muốn mở cổng 80 cho thiết bị nội bộ, trước tiên hãy thay đổi số cổng quản lý từ xa (cổng dịch vụ) của router vì số mặc định của nó là 80. Đối với cổng nội bộ, 80 được dành riêng cho quản lý nội bộ và không thể sửa đổi mặc dù cổng quản lý từ xa đã thay đổi.

Vào Nâng cao->Công cụ hệ thống->Quản trị, sau đó thay đổi Cổng HTTP thành các cổng khác như 8080 và Lưu.

B) Một số model hỗ trợ các cổng Bên ngoài và cổng Bên trong khác nhau. Ở đây chúng tôi sẽ giải thích cấu hình này trong các tình huống khác nhau.

Ví dụ bạn muốn mở cổng 90 cho 1 máy duy nhất là 192.168.0.106 thì bạn cấu hình như hướng dẫn trên.

Nếu bạn có hai hoặc nhiều thiết bị (192.168.0.106 &192.168.0.103 trong ví dụ này) muốn mở cùng một cổng cho một dịch vụ nhất định thì bạn sẽ phải sử dụng các Cổng bên ngoài khác nhau.

Đối với Cổng nội bộ, vui lòng nhập số cổng thực tế (90 trong ví dụ này), sau đó tạo các số cổng Dịch vụ khác nhau cho hai thiết bị (chẳng hạn như 9000 và 9001 trong ví dụ này).

Sau cấu hình này, bạn có thể truy cập hai thiết bị bằng các cổng Bên ngoài khác nhau (Cổng dịch vụ). Trong trường hợp này, bạn có thể sử dụng WAN IP:9000 để truy cập 192.168.0.106 và WAN IP:9001 để truy cập 192.168.0.103.

 

 

Nếu chuyển tiếp cổng không thành công sau khi bạn đã thực hiện tất cả các cấu hình ở trên, vui lòng tham khảo liên kết này để khắc phục sự cố thêm: Tại sao tính năng chuyển tiếp cổng không hoạt động trên router của tôi?

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

From United States?

Get products, events and services for your region.