Làm thế nào để áp dụng các chức năng chia sẻ mạng trên TL-WR1043ND?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-18-2012 11:53:19 AM 351399
This Article Applies to: 

Bước 1: Cắm ổ đĩa USB bên ngoài ổ đĩa hoặc ổ đĩa flash USB vào Router. Sau đó mở trình duyệt web nhập địa chỉ IP của router (mặc định là 192.168.1.1) sau đó -->Enter.

Bước 2: Nhập username và password  đã được mặc định là admin. Đăng nhập vào router.

Bước 3: Bên góc trái menu, chọn USB Setting, sau đó chọn Storage Setting. Bình thường bạn có thể thấy thiết bị USB, nếu không bạn chọn vào Rescan. Có lẽ bạn cần click vào nó nhiều lần. Nếu bạn chọn vào Open the disk, ban có thể tìm các tập tin trên ổ đĩa USB.

Chú ý: Nếu status là Stopped, bạn không thể mở được ổ đĩa.

Nếu bạn chọn Disable,không nhấp vào được Open the disk.

Nếu bạn chọn Eject Disk, một cửa sổ window sẽ hiện bên dưới. Nếu bạn click OK, ổ đĩa có thể không cắm được vào router

 

Bước 4: Nếu bạn cần Access shared storage with password, vui lòng kiểm tra nó.

Bước 5: Vào phần User Accounts. Theo mặc định, có hai mục không thể xóa và usename không thể sửa đổi. Bên cạnh đó có hai mục có thể thêm vào. Về các mục mặt hàng mới nó có thể xóa. Bên cạnh, User Name, Password, Storage Authority  FT Access có thể sử đổi.

Bước 6: Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ như hình bên dưới sau đó --> Enter. Khi cửa sổ window hiện như bên dưới nhập username và password cấu hình như bước 5. Sau đó OK.

 

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.