Tại sao tôi không thể tìm thấy mạng không dây của mình?

Xử lý sự cố
Updated 01-06-2023 08:15:26 AM 182174
This Article Applies to: 

Trường Hợp 1KHÔNG thể tìm thấy BẤT KỲ mạng không dây khả dụng nào

1. Kiểm tra thiết bị của bạn (máy tính/điện thoại hoặc các thiết bị khác) hỗ trợ tính năng không dây.

2. Kiểm tra xem bộ chuyển đổi không dây của bạn đã được cài đặt hay hoạt động bình thường chưa.

Nếu bộ chuyển đổi không dây trên máy tính của bạn không thể phát hiện bất kỳ mạng không dây nào. Kiểm tra cài đặt trên máy tính/thiết bị của bạn để đảm bảo bộ chuyển đổi không dây được cài đặt đúng cách và được kích hoạt thành công. Bạn có thể tham khảo những câu hỏi thường gặp này: Windows, Mac để biết thêm chi tiết.

3. Kiểm tra xem switch không dây trên thiết bị của bạn (máy tính/điện thoại) đã được bật chưa.

4. Thử bật điểm phát sóng trên điện thoại thông minh của bạn và kiểm tra xem thiết bị của bạn có thể phát hiện mạng không dây của điểm phát sóng hay không. Nếu không, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ của máy tính/bộ chuyển đổi không dây/thiết bị để được trợ giúp nếu cần.

Trường hợp 2Có thể tìm thấy các mạng khác, nhưng không thể tìm thấy mạng không dây của tôi

1. Kiểm tra đèn LED WLAN trên router/modem không dây của bạn và đảm bảo rằng nó đang bật hoặc nhấp nháy. Kiểm tra nút Bật/Tắt Wi-Fi và đảm bảo rằng Wi-Fi đã được bật.

2. Kiểm tra xem bạn đã bật tính năng không dây trên router chưa.

3. Kiểm tra xem bạn đã bật tùy chọn Ẩn SSID trên router chưa.

Lưu ý: Nếu bạn đã bật, tên không dây sẽ không ẩn trong danh sách Wi-Fi lần đầu tiên. Bạn cần thêm hồ sơ theo cách thủ công.

4. Đảm bảo máy tính/thiết bị của bạn vẫn nằm trong phạm vi phủ sóng của router/modem. Hãy thử tiến lại gần hơn nếu bạn hiện đang ở quá xa.

5. Kiểm tra kênh của router được hỗ trợ bởi các máy khách không dây của bạn. Một số khách hàng không hỗ trợ một số kênh không dây do giới hạn Vùng/Quốc gia.

6. Thử đặt lại router. Nếu bạn vẫn không thể thấy Wi-Fi, đó có thể là lý do phần cứng.

 

Trường hợp3:Không thể phát hiện hoặc tìm thấy tín hiệu không dây của các sản phẩm Wi-Fi 6 (router 802.1111ax/RE/Deco)

Vui lòng tham khảo FAQ Không thể phát hiện hoặc tìm thấy tín hiệu không dây của các sản phẩm Wi-Fi6 (router 802.1111ax/RE/Deco)

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.