Thay đổi kênh và độ rộng kênh trên Router TP-Link (logo mới)

Hướng dẫn cấu hình
Updated 12-22-2021 09:09:15 AM 1099060
This Article Applies to: 

Kênh không dây xác định tần số hoạt động nào sẽ được sử dụng. Không cần thiết phải thay đổi kênh trừ khi bạn nhận thấy các vấn đề nhiễu sóng với các điểm truy cập gần đó. Cài đặt Độ rộng kênh được đặt trước thành tự động, cho phép độ rộng kênh của khách hàng tự động điều chỉnh.

Trước khi chúng ta bắt đầu, vui lòng đăng nhập vào giao diện quản lý web: kết nối máy tính, điện thoại hoặc máy tính bảng của bạn với router TP-Link qua Ethernet hoặc Wi-Fi, sử dụng quyền truy cập mặc định được in trên router để truy cập giao diện quản lý web.

Bài viết liên quan: Thay đổi cài đặt kênh và độ rộng kênh trên router TP-Link (GUI màu xanh lam)

Router Băng Tần Đơn

Bước 1 Nhấp Wireless>Basic Settings.

Bước 2 Thay đổi Kênh (Channel)chiều rộng kênh (Channel Width) rồi nhấp vào Lưu (Save).

Đối với 2.4GHz, các kênh 1, 6 và 11 nói chung là tốt nhất, nhưng bất kỳ kênh nào cũng có thể được sử dụng.  

Router Băng Tần Kép

Bước 1 Nhấp Advanced>Wireless>Wireless Settings.

 

Bước 2 Nhấp 2.4GHz,và thay đổi Channel và Channel Width, sau đó nhấp Save.

 

Bước 3 Nhấp 5GHz, và thay đổi Channel và Channel Width, sau đó nhấp Save.

Đối với 5GHz, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng kênh ở Băng tần 4, là kênh 149-165, nếu router của bạn hỗ trợ.

 

Lưu ý: Nếu router của bạn là ba băng tần, hãy lặp lại bước 3 để thay đổi kênh và độ rộng kênh của băng tần thứ ba.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

Setup Videos

How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

From United States?

Get products, events and services for your region.