Tôi có thể làm gì nếu Router của tôi liên tục tự khởi động lại?

Xử lý sự cố
Updated 07-30-2021 09:04:00 AM 262501
This Article Applies to: 

Sự cố tự động khởi động xảy ra trên router thực sự rất hiếm. Nếu router của bạn liên tục tự khởi động lại, hãy thử cách khắc phục sự cố nếu có như sau:

1.Thử một ổ cắm khác

2. Đảm bảo bộ chuyển đổi nguồn là bộ chuyển đổi nguồn gốc đi kèm trong hộp

3. Đặt router ở nơi thông gió tốt.

4.Thử đặt lại router về trạng thái mặc định theo FAQ

5. Đảm bảo rằng bạn không bật chức năng Tự động khởi động lại trên router Wi-Fi.

6.Xác nhận xem đã có một số thay đổi đối với môi trường mạng.

7. Vui lòng cố gắng nâng cấp firmware lên phiên bản mới nhất. Vui lòng làm theo hướng dẫn: Làm thế nào để Nâng cấp Firmware trên Router Wi-Fi TP-Link?

Nếu cách khắc phục sự cố ở trên vẫn không ổn định, vui lòng liên hệ với bộ phận hỗ trợ để cho chúng tôi biết bạn đã làm gì theo Câu hỏi thường gặp.

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.