Làm thế nào để cấu hình quyền kiểm soát phụ huynh trên Router Wi-Fi (logo mới)?

Hướng dẫn cấu hình
Updated 07-25-2017 03:12:13 AM 196141
This Article Applies to: 

Tôi muốn:  Kiểm soát thời gian trong ngày, con tôi hoặc những người dùng mạng gia đình khác được phép truy cập vào internet và thậm chí các trang web họ có thể truy cập.

Ví dụ: tôi muốn cho phép các thiết bị của con tôi (ví dụ: máy tính hoặc máy tính bảng) chỉ truy cập vào www.tp-link.com và Wikipedia.org từ 18:00 (6 giờ tối) đến 22:00 (10 giờ tối) vào cuối tuần và không được truy cập vào thời gian khác.  

1. Đăng nhập vào trang giao diện quản lý của router. Nếu bạn không biết làm thế nào để làm điều đó, hãy tham khảo

a. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

b.  bb bbbb b. How to log in to the web-based interface of Wi-Fi Routers (new logo)?

2. 2. Vào mục Advanced(Nâng cao) > Parental Controls(Kiểm soát của phụ huynh) và kích hoạt Parental Controls.

3. Nhấn Add. Và sau đó nhấn View Existing Devices(Xem các thiết bị hiện có), và chọn thiết bị truy cập. Hoặc, nhập Device Name(Tên thiết bị) MAC Address(Địa chỉ MAC) bằng tay.

  4. Nhấp vào biểu tượng  để đặt Thời gian truy cập Internet. Kéo con trỏ chuột vào ô thích hợp và nhấp OK. 

    

  5. Nhập Description(Mô tả) cho mục nhập, tick chọn hộp Enable This Entry(Bật mục nhập này), và sau đó nhấn OK.

6. Chọn Whitelist(Danh sách trắng) làm chính sách hạn chế.

    Lưu ý:

 • Với Danh sách đen được chọn, các thiết bị được kiểm soát không thể truy cập bất kỳ trang web nào chứa các từ khóa được chỉ định trong khoảng thời gian Truy cập internet.

 

 • Với Danh sách trắng được chọn, các thiết bị được kiểm soát chỉ có thể truy cập trang web có chứa các từ khoá được chỉ định trong khoảng thời gian truy cập Internet.

7. Nhấn chọn . Nhấn chọn trang web và nhấn Save(Lưu).

Bạn có thể thêm tối đa 32 từ khoá cho Blacklist hoặc Whitelist. Dưới đây là một số mục nhập mẫu để cho phép truy cập.

• For Whitelist(Danh sách trắng): Nhập địa chỉ web (ví dụ: wikipedia.org) để cho phép truy cập chỉ vào các trang web có liên quan của nó. Nếu bạn muốn chặn tất cả quyền truy cập trình duyệt Internet, không thêm bất kỳ từ khoá nào vào Whitelist.

• For Blacklist(Danh sách đen): Chỉ định một địa chỉ web (ví dụ: wikipedia.org), từ khoá địa chỉ web (ví dụ: wikipedia) hoặc hậu tố tên miền (ví dụ: .edu hoặc .org) để chặn truy cập chỉ vào các trang web có chứa từ khóa hoặc hậu tố đó.

Bây giờ bạn có thể kiểm soát truy cập Internet của trẻ em khi cần thiết.

Tìm hiểu thêm chi tiết từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Download Center để tải về hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.   

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.