Tải về cho Archer C59 V2

Please choose hardware version:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

IMPORTANT: Model and hardware version availability varies by region. Please refer to your TP-Link regional website to determine product availability.
Tài Liệu

Tiện Ích

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2022-02-21 Ngôn Ngữ: English File Size: 1.75 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.15/11.x/12.x

USB_Printer_Controller_Utility_Mac

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2018-10-29 Ngôn Ngữ: English File Size: 2.53 MB
Hệ Điều Hành: Mac OS 10.9-10.14

Setup Video

  • How to Set up Address Reservation on TP-Link Routers Windows

    This video will show you how to set up Address Reservation on TP-Link routers.

    More Fold
  • How to Set up OpenVPN on TP-Link Routers Windows

    This video will show you how to set up OpenVPN on a TP-Link Wi-Fi router. For more information, visit www.tp-link.com/support.

    More Fold
  • What should I do if I cannot access the internet? - Using a DSL modem and a TP-Link router

    If you can’t access the internet using a DSL modem and TP-Link router, this video can help you solve the problem.

    More Fold
  • TP-Link wireless router quick setup

  • What should I do if I cannot access the internet? - Using a cable modem and a TP-Link router

    If you can’t access the internet using a cable modem and TP-Link router, follow this video step by step to solve your problem.

    More Fold
  • How to turn a router into an Access Point?

  • How to set up Port Forwarding on a TP-Link router

    Take Archer A7 as demonstration.

    More Fold
  • How to set Parental Controls on a TP-Link router

    Take Archer A9 as demonstration.

    More Fold
  • How to change the Wi-Fi settings on TP-Link router

FAQs

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
170218
-
Multi-language

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

T2700G-28TQ License Download
License Model: T2700G-28TQ-L1000

Find your product MAC and Serial Number.
License Key:
Product Serial Number:
Product MAC:
Checking code:

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.