Tải về cho TL-MR3420 V2

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

Câu hỏi thường gặp

Firmware

A firmware update can resolve issues that the previous firmware version may have and improve its current performance.

To Upgrade

IMPORTANT: To prevent upgrade failures, please read the following before proceeding with the upgrade process

 • Please upgrade firmware from the local TP-Link official website of the purchase location for your TP-Link device, otherwise it will be against the warranty. Please click here to change site if necessary.
 • Please verify the hardware version of your device for the firmware version. Wrong firmware upgrade may damage your device and void the warranty. (Normally Vx.0=Vx.6/Vx.8 (eg:V1.0=V1.6/V1.8);   Vx.x0=Vx.x6/Vx.x8 (eg:V1.20=V1.26/V1.28)
  Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link
 • Do NOT turn off the power during the upgrade process, as it may cause permanent damage to the product.
 • To avoid wireless disconnect issue during firmware upgrade process, it's recommended to upload firmware with wired connection unless there is no LAN/Ethernet port on your TP-Link device.
 • It's recommended that users stop all Internet applications on the computer, or simply disconnect Internet line from the device before the upgrade.
 • Use decompression software such as WinZIP or WinRAR to extract the file you download before the upgrade.

TL-MR3420_V2_150319

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2015-03-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.72 MB

Modifications and Bug Fixes:

Bugs fixed:

1.Fixed the bug of compatibility with Chromecast.

2.Fixed the bug that time setting of Access Control cannot set later than 23:00.

3.Fixed the bug that when the wireless configuration is set to (mode:11n only, channel width:20MHz or 40MHz) in quick setup, it indicates error in wireless setting on Chrome, or shows (mode:11bg-mixed channel width:20MHz) on Firefox.

4.Fixed the bug of 3CX phone compatibility problems.

5.Fixed the bug that there is no reboot progress bar for firmware upgrade. Device reboots when upgrade progress bar shows 80%, web GUI cannot automatically jump to quick setup/status 20s after upgrade progress bar shows 100%.

6.Fixed the bug that dial-up fails if PPTP address uses the same subnet as LAN when using PPTP dial-up. 

Notes:

NOTES:

1. For TL-MR3420_V2

2. Your device's configuration will be lost after upgrading, please note that you HAVE TO configure your device again after upgrading. 

TL-MR3420_V2_140912

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-09-12 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.89 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Fix the bug that LTE modem can't auto-deblock PIN;
 2. Fix the bug that when you click the " Enter PIN Code" in the status page, you will get a "501 error" message;
 3. Fix the bug that using E3276 modem with TL-MR3420,watching online video or high speed download via wireless will make TL-MR3420 reboot itself;
 4. Fix the bug that router can't show 3G/4G signal strength;
 5. Fix the bug that the backup link won't revert to the main link when the main connection resumes to normal again;
 6. Fix some modems' compatibility issues and known bugs.

Notes:

For TL-MR3420_V2

TL-MR3420_V2_140403_beta

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2014-04-03 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 3.79 MB

Modifications and Bug Fixes:

 1. Compatible with Telia Huawei E3276

Notes:

For any questions please mail to sales.se@tp-link.com

Sử dụng Firmware của bên thứ 3 trên sản phầm TP-Link

Một số firmware chính thức của các sản phẩm TP-LINK có thể được thay thế bằng firmware của bên thứ ba chẳng hạn như DD-WRT. TP-LINK không cung cấp vấn đề hỗ trợ kĩ thuật và đảm bảo hiệu năng cũng như tính ổn định của firmware bên thứ ba. Khi sản phẩm bị hư hại do sử dụng firmware của bên thứ 3 thì chế độ bảo hành sản phẩm sẽ bị vô hiệu.

 

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
121206
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.