Làm thế nào để xem file log của TP-Link Wireless Router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-26-2012 15:38:00 PM 835619
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1 --> Enter

Bước 2 : Nhập thông tin username và password mặc định là admin cho cả 2

Bước 3 : Xem lược sử hệ thống

1. Click System Tools-->Log

2. Click Refresh để xem lược sử của hệ thống

3. Sau đó bạn có thể lưu nó lại thành một văn bản để tiện tham khảo

Lưu ý : Nên click Refresh để xem các thông tin của hệ thống ngay lúc đó

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.