Làm thế nào để xem file log của TP-Link Wireless Router

User Application Requirement
Updated 07-26-2012 15:38:00 PM 465973
This Article Applies to: 

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1 --> Enter

Bước 2 : Nhập thông tin username và password mặc định là admin cho cả 2

Bước 3 : Xem lược sử hệ thống

1. Click System Tools-->Log

2. Click Refresh để xem lược sử của hệ thống

3. Sau đó bạn có thể lưu nó lại thành một văn bản để tiện tham khảo

Lưu ý : Nên click Refresh để xem các thông tin của hệ thống ngay lúc đó

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.