Làm thế nào để kiểm tra kết nối của các thành phần mạng trên Router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-25-2012 14:51:51 PM 325774
This Article Applies to: 

Mục đích : Ví dụ , nếu bạn muốn kiểm tra kết nối của Router tới trang www.tp - link.com, thì bạn có thể thiết lập công cụ Diagnostic để làm điều đó

Bước 1 : Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP của router (mặc định là 192.168.1.1) -->Enter

Bước 2 : Nhập username, password để đăng nhập là admin cho cả 2

Bước 3 : Click Diagnostic ở menu bên trái

Bước 4 : Click vào Ping hoặc Traceroute ở trang Diagnostic Tools

Lưu ý : Lệnh ping dùng để kiểm tra, sửa chữa các kết nối, phân giải tên cho host hoặc gateway. Còn Traceroute phản ánh con đường đưa đến một host nhất định . Bạn có thể sử dụng ping và Traceroute kiểm tra cả địa chỉ IP hoặc tên miền .

  Ping :

Bước 4 : Click chọn Ping ở trang Diagnostic Tools

Bước 5 : Nhập địa chỉ IP/Tên miền của Máy tính/Server mà bạn muốn ping tới trong ô IP Address/ Domain Name.

 Bước 6 : Click Start để bắt đầu việc chẩn đoán. Kết quả sau đây cho thấy kết nối là ok.  

Lưu ý : Nếu ping địa chỉ IP thành công, nhưng không ping được bằng tên miền , thì có thể bạn đang gặp phải vấn đề với hệ thống phần giải tên miền

Traceroute

 Bước 4 : Click chọn là Traceroute ở trang Diagnostic Tools

Bước 5 : Nhập địa chỉ IP/Tên miền của Máy tính/Server mà bạn muốn ping Trearoute trong ô IP Address/ Domain Name.

Bước 6 : Click Start để bắt đầu việc chẩn đoán. Kết quả sau đây cho thấy kết nối là ok.

Lưu ý : Khi quá trình theo dõi hoàn tất, bạn có thể nhận được địa chỉ IP của tên miền đại diện cho các máy chủ như hình dưới :

Bạn có thể thay đổi thông số TTL(mặc định là 20) trong ô Traceroute Max TTL và thử lại

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.