Làm thế nào để cấu hình quản lý từ xa trên Wireless Router của TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-05-2012 15:09:01 PM 1079470
This Article Applies to: 

Bước 1: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP của router (mặc định là 192.168.1.1) và nhấn nút Enter

Bước 2: Nhập tên đăng nhập và mật khẩu và trang đăng nhập, mặc định tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin

Bước 3: Click Security -> Remote Management ở phía bên trái.

Bước 4 Thay đổi Remote Management IP Address thành địa chỉ IP mà bạn muốn cho phép truy cập hoặc nhập vào 255.255.255.255. Bạn cũng có thể thay đổi cổng truy cập tại Web Management Port nếu cần thiêt.

Bước 5: Click Save để lưu lại cấu hình.

Chú ý:

1. Nhập vào địa chỉ IP Public vào Remote Management IP Address, nghĩa là bạn chỉ có thể kết nối từ xa đến thiết bị từ máy tính có địa chỉ IP này mà thôi.

2. Nhập 0.0.0.0 vào Remote Management IP Address nghĩa là bạn không cho phép kết nối từ xa đến thiết bị

3. Nhập 255.255.255.255 vào Remote Management IP Address nghĩa là bạn có thể kết nối từ xa đến thiết bị ở bất cứ đâu trên Internet

4. Chúng tôi khuyên bạn hãy thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu nếu bạn bật chức năng Remote Management, đặc biệt là bạn nhập vào địa chỉ IP quản lý từ xa là 255.255.255.255. Vui lòng xem hướng dẫn Làm sao để thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu quản trị.

Các bài viết liên quan:

Làm sao để thay đổi tên đăng nhập và mật khẩu quản trị.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.