Làm thế nào để sử dụng chức năng Parental Control trên Wireless N Router?

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-30-2012 16:38:53 PM 463649
This Article Applies to: 

Chức năng Paretal Control có thể kiểm soát việc truy cập internet của con trẻ, hạn chế truy cập một số trang web nhất định và giới hạn thời gian truy cập internet.

Bước 1 : Đăng nhập vào trang cấu hình của Router :

Mở trình duyệt web và nhập địa chỉ IP mặc định của router là 192.168.1.1 --> Enter

Điền thông tin username, password mặc định cho cả 2 là admin. Nếu như bạn không thể truy cập tới được trang này thì bấm vào đây để biết thêm thông tin

Bước 2 : Click Parental Control, check chọn Enable và nhập địa chỉ MAC của máy tính cha ở trang này

Lưu ý :  Nếu bạn muốn đặt địa chỉ MAC của máy tính hiện tại như của máy tính cha thì click Copy To Above để thêm địa chỉ MAC cho nó một cách tự động

Click Save để lưu lại các cài đặt

Bước 3 : Nhấn Add New để tạo Rule mới

 

Bước 4 : Thiết lập Parental Control bao gồm ba bước chính như sau.

Bước 5 : Nhấn Time Settings để thiết lập thời gian của Router. Liên kết này sẽ chuyển tới trang Time Settings. Bạn có thể thiết lập thời gian bằng tay hoặc có được từ NTP Server hay tự động từ internet

Lưu ý :  Đây là trang giúp bạn có thể thiết lập thời gian Daylight Saving, hãy thiết lập nó theo mạng nội bộ của bạn. CLick Save để lưu lại cài đặt và sau đó trở lại trang trước đó

Bước 6 : Nhấn Schedule, liên kết sẽ chuyển tới trang Schedule Settings. Schedule thiết lập để bạn kiểm soát các khoảng thời gian

Click Save để lưu lại, xuất hiện trang như hình dưới. Bạn có thể thiết lập một vài Schedule khác nhau cho mỗi lựa chọn

Bước 7 : Vui lòng quay trở lại trang ở bước 4 và hoàn tất bước thứ 3. Check chọn Enable để tất cả các thiết lập có hiệu lực. Bạn có thể lựa chọn các Schedule mà bạn đã  thiết lập hoặc chọn Anytime (ở đây chúng ta chọn test schedule 1). Nếu bạn không chắc điều này có nghĩa là gì, vui lòng tham khảo các lời chú thích bên phía tay phải của trang quản lý router

Lưu ý : Nếu máy tính của con trẻ nằm trong mạng LAN hiện tại, bạn có thể tìm được địa chỉ MAC của chúng ở danh sách All MAC Address In Current Lan, click vào đó thì các thông tin kiểm soát mà bạn đặt sẽ hiển thị đây đủ ở các khung phía dưới

Click Save để lưu lại các cài đặt, trở lại trang Parental Control Settings và xem các rule có trong danh sách

Chúng ta thấy là, Máy tính có địa chỉ MAC là E0-CB-4E-5D-DE-C9 sẽ không thể truy cập internet từ 17:30 tới 20:30 và chỉ được truy cập 3 website : Google,yahoo và BBC.

Nếu bạn muốn kiểm soát thêm hoạt động internet của máy tính khác thì click Add New và thêm một Rule mới

 

 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.