Tại sao không thể đăng nhập vào trang quản lý với phần mềm diệt virus NOD 32 ESET

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-25-2012 17:11:22 PM 114298
This Article Applies to: 

Theo kinh nghiệm của chúng tôi, phần mềm NOD32 ESET bao gồm ESET EAV(ESET Anti-virus) và ESS(ESET Smart Security) phiên bản 5 sẽ ảnh hưởng đến việc đăng nhập vào trang quản lý trên hệ điều hành Windows. Sau khi bạn gõ vào địa chỉ đúng, trang web sẽ báo là tên đăng nhập và mật khẩu không đúng.

Dưới đây là hướng dẫn từng bước để xử lý vấn đề này

Bước 1: Mở giao diện chính của phần mềm ESET

Bước 2: Nhấm F5 để vào trang Advanced Setup, sau đó click Web and email ->protocol filtering->Excluded IP addresses

Bước 3: click Add IPv4 address ở Windows 7 hoặc Add Address ở Windows XP, và nhập vào địa chỉ LAN của Router (mặc định là 192.168.1.1), sau đó click OK

 

Bước 4: Mở trình duyệt web và nhập vào địa chỉ IP của thiết bị (mặc định là 192.168.1.1). Nhấn Enter.

Bước 5: Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu ở trang đăng nhập, mặc định tên đăng nhập và mật khẩu đều là admin, sau đó click OK để đăng nhập vào thiết bị.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.