Làm thế nào để cấu hình bộ lọc địa chỉ MAC trên Wireless Router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 12-22-2015 07:41:23 AM 719092
This Article Applies to: 

 

1.    Mở trình duyệt web và nhập http://192.168.1.1 -->Enter, username và password là admin cho cả 2

2.     Click IP & MAC Binding-->ARP List trên menu, bạn có thể thấy địa chỉ MAC của máy tính kết nối tới thiết bị

 

3.    Click Wireless->Wireless MAC Filtering, click vào nút Add New

 

4.    Nhập địa chỉ MAC của máy tính vào ô MAC Address, điền vào ô DescriptionWireless MAC Filter One, Mục Status chọn là Enable

 

Bạn có thể thêm từng lần một

5.   Sau cùng, về chỗ Filtering Rules chọn DenyEnable chức năng Wireless MAC Filtering

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.