Làm thế nào để cấu hình bộ lọc địa chỉ MAC trên Wireless Router

User Application Requirement
Updated 12-22-2015 07:41:23 AM
This Article Applies to: 
TL-WR841N , TL-WDR3500 , TL-WR543G

 

1.    Mở trình duyệt web và nhập http://192.168.1.1 -->Enter, username và password là admin cho cả 2

2.     Click IP & MAC Binding-->ARP List trên menu, bạn có thể thấy địa chỉ MAC của máy tính kết nối tới thiết bị

 

3.    Click Wireless->Wireless MAC Filtering, click vào nút Add New

 

4.    Nhập địa chỉ MAC của máy tính vào ô MAC Address, điền vào ô DescriptionWireless MAC Filter One, Mục Status chọn là Enable

 

Bạn có thể thêm từng lần một

5.   Sau cùng, về chỗ Filtering Rules chọn DenyEnable chức năng Wireless MAC Filtering

SubscriptionTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.