Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của TP-Link wireless router

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-03-2012 10:40:23 AM 2070328
This Article Applies to: 

Bước 1 :   Mở trình duyệt web, nhập lên thanh địa chỉ : 192.168.1.1

Bước 2 : Đăng nhập với thông tin username, password (đều là admin)

Bước 3 : Click Network->LAN   và thay đổi địa chỉ IP ở khung IP Address

 

 

Bước 4 : Click Save để lưu lại các cài đặt

Lưu ý : Sau khi thay đổi địa chỉ IP, nếu bạn cần thay mới một IP khác hoặc cấu hình lại địa chỉ IP của máy tính thì có thể đăng nhập vào Router bằng trình duyệt web để thực hiện

Các bài liên quan :
 

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.