Làm thế nào để thay đổi địa chỉ IP của TP-Link wireless router

User Application Requirement
Updated 07-03-2012 10:40:23 AM 1710500
This Article Applies to: 

Bước 1 :   Mở trình duyệt web, nhập lên thanh địa chỉ : 192.168.1.1

Bước 2 : Đăng nhập với thông tin username, password (đều là admin)

Bước 3 : Click Network->LAN   và thay đổi địa chỉ IP ở khung IP Address

 

 

Bước 4 : Click Save để lưu lại các cài đặt

Lưu ý : Sau khi thay đổi địa chỉ IP, nếu bạn cần thay mới một IP khác hoặc cấu hình lại địa chỉ IP của máy tính thì có thể đăng nhập vào Router bằng trình duyệt web để thực hiện

Các bài liên quan :
Làm thế nào để thay mới một địa chỉ IP của máy tính
Làm thế nào cấu hình địa chỉ IP của bạn để kết nối tới TP-Link Router
 

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.