Làm thế nào để cấu hình MAC Address Clone trên Wireless Router TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-03-2012 12:32:23 PM 281768
This Article Applies to: 

Một vài nhà cung cấp dịch vụ internet sẽ quản lý địa chỉ MAC của máy tính trong lần đầu truy cập internet, nếu bạn có thêm một router trong mạng để kết nối internet thì nhà cung cấp sẽ không đồng ý, do đó, bạn phải sử dụng chức năng MAC Address Cloner trên Router

Lưu ý: Kết nối máy tính đến router sau đó cấu hình router theo những bước sau

Bước 1 : Mở trình duyệt Web, truy cập vào router qua địa chỉ 192.168.1.1

Bước 2 : Đăng nhập với username : admin, Password : admin

Bước 3 : Bên phía trái của giao diện, click Network -> MAC Clone

 

Bước 4 : Click Clone MAC Address để sao chép địa chỉ MAC WAN từ địa chỉ MAC của máy tính

Bước 5 : Click Save để lưu lại các cấu hình

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Recommend Products

Đăng kýTP-Link takes your privacy seriously. For further details on TP-Link's privacy practices, see TP-Link's Privacy Policy.

From United States?

Get products, events and services for your region.