Tại sao tôi không thể truy cập Internet sau khi đã kết nối thành công tới mạng không dây

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 08-18-2012 11:37:14 AM 504010
This Article Applies to: 

 Mô tả vấn đề

Nếu bạn thiết lập router không dây và kết nối thành công tới mạng không dây, nhưng bạn không thể truy cập Internet, vui lòng thử giải pháp dưới đây

Bước 1:

Vui lòng kiểm tra kết nối WiFi của máy tính bạn sử dụng DHCP để nhận địa chỉ IP và không cấu hình DNS Server bằng tay.

 

Nếu IP là 169.254.xxx.xxx, vui lòng click Renew DHCP Lease để lấy lại địa chỉ IP. Nếu vẫn không lấy được địa chỉ IP thì bạn kiểm tra xem đã bật chức năng DHCP lên chưa. Bạn có thể đăng nhập vào http://tplinklogin.net qua dây cáp để làm việc này.

Chú ý: Đôi lúc kết nối không dây không dây bị lỗi, có thể do loại key không hỗ trợ. Bạn có thể chọn loại bảo mật khác (ví dụ như WEP) và thử lại.

 

Bước 2:

Đăng nhập vào trang quản lý của router. Mở trình duyệt web và nhập vào http://tplinklogin.net

Nhập vào tên đăng nhập và mật khẩu ở trang đăng nhập, mặc định thì cả hai đều là admin

Bước 3

Sau khi đăng nhập vào, kiểm tra phần WAN ở trang Status, nó sẽ hiển thị địa chỉ IP (tương tự như bên dưới), nghĩa là router đã cấu hình thành công và kết nối với Internet

Nếu không có địa chỉ IP, vui lòng kiểm tra kết nối vật lý hoặc gọi cho nhà cung cấp dịch vụ để kiểm tra đường truyền.

Bước 4:

Nếu có địa chỉ IP của WAN trên trang Status, vui lòng mở terninal trên máy và kiểm tra xem bạn có ping được tới địa chỉ IP public hay không (ví dụ như 8.8.8.8). Nếu không, bạn vui lòng release/renew lại địa chỉ IP WAN. Nếu có, hãy mở bất kì website nào để kiểm tra. Nếu không thể truy cập được, rất có thể do DNS Server. Vui lòng click vào phần DHCP > DHCP Server và nhập vào 8.8.8.8 ở phần Primary DNS, click Save

Đến phần System Tools -> Reboot để reboot lại router

Bước 5:

Sau khi reboot, vui lòng truy cập lại, nếu vẫn không được hãy gọi hoặc email TP-Link để được giúp đỡ

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.