Làm thế nào để tìm và thay đổi mật khẩu của mạng không dây trên các thiết bị TP-Link

Yêu Cầu Ứng Dụng Người Dùng
Updated 07-09-2012 13:02:36 PM 5148646
This Article Applies to: 

Lưu ý : Để tìm mật khẩu, chúng ta phải kết nối máy tính tới cổng LAN của các thiết bị TP-Link

 

Phần 1 : Wireless Router & AP

Wireless Router & AP

Đối với các bộ định tuyến không dây chuẩn 11N và AP như TL-WR740N&TL-WA701ND, bạn vui lòng tham khảo cách làm như các bước sau :

Bước 1 :

Tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào router và AP

Bước 2 : Click Wireless ->Wireless Security để tới trang bảo mật, Bạn kiểm tra các lựa chọn của mình

Nếu là WEP, thì password thường sử dụng là key 1

Nếu WPA-PSK/WPA2-PSK, thì mật khẩu ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi mật khẩu, thì bấm Save để lưu lại

 

 

Bước 3 :

Khởi động lại Router&AP (Chỉ khi bạn đã thay đổi mật khẩu thôi nhé)

 

 

Wireless G Router

Đối vơi các bộ định tuyến không dây 11G như TL-WR340G, các bước thực hiện như sau :

Bước 1 :

Tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào router & AP

Bước 2 :

Click Wireless ->Wireless Settings. Bạn có thể thấy Enable Wireless Security ở giữa trang. Nếu bạn không kiểm tra nữa, vui lòng click vào ô Enable Wireless Security

Dành cho WPA-PSK/WPA2-PSK:

Dành cho WEP

Bước 3 :

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password


Wireless G AP

Đối với các wireless G AP như TL-WA501G, thì làm theo các bước sau :

Bước 1 :

Vui lòng tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào AP

Bước 2 :

Click Wireless ->Security Settings tới trang bảo mật để kiểm tra

nếu nó là WEP, bạn thường sử dụng password là key 1

Nếu nó là WPA-PSK/WPA2-PSK, thì password ở ô PSK Password

Nếu bạn đã thay đổi password, thì click nút Save để lưu lại

Bước 3 :

Khởi động lại router nếu như bạn đã thay đổi password

 

Phần 2 : Wireless ADSL Modem Router

Nếu bạn có các modem Trendchip như TD-W8901G/TD-W8951ND/TD-W8961ND thì vui lòng làm theo các bước sau :

Bước 1 :

Tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào modem

Bước 2 : Click Interface Setup->Wireless, bạn có thể thấy Pre-Shared Key hoặc Key#1.

Pre-Shared Key:
 
 
Key#1:
 

Bước 3 : Khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password cho nó, Click Advanced Setup->SysRestart để khởi động lại các thiết lập hiện hành

 

Nếu bạn có con TD-W8960N (Brodcom) thì đọc các bước sau

Bước 1 :

Tham khảo bài viết FAQ_87 để đăng nhập vào modem

Bước 2 : Click Wireless->Security, bạn sẽ thấy các khóa :

Có thể là WPA Pre-Shared Key: thì

Hoặc Network Key 1: thì

Bước 3 :

Click Management ->Reboot để khởi động lại modem nếu như bạn đã thay đổi password của nó

 

Related FAQs

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.