Tải về cho VIGI C340-W V2.20

Vui lòng chọn phiên bản phần cứng:

V2.20

>Làm sao để biết phiên bản phần cứng của thiết bị TP-Link

QUAN TRỌNG: Tính khả dụng của kiểu máy và phiên bản phần cứng khác nhau tùy theo khu vực. Vui lòng tham khảo trang web khu vực TP-Link của bạn để xác định tình trạng sẵn có của sản phẩm.
Product Overview
Tài Liệu

VIGI Security Manager

VIGI Security Manager_setup_1.6.96

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-07-15 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 92.37 MB
Hệ Điều Hành: Windows/Mac OS/Linux

1. Add support for 2FA.
2. Fixed some minor bugs.

VIGI Security Manager_V1.6.85

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 91.38 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS

VIGI VMS is a software platform designed to effectively manage surveillance devices and users from multiple sites in a unified and intuitive manner.

VIGI VMS_V1.5.42_64bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 540.49 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 64bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI VMS_V1.5.42_32bits

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-20 Ngôn Ngữ: Multi-language Kích cỡ tập tin: 502.89 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/10/11/Server 2008 32bits

Updates the Open Source Software Statement.

VIGI Config Tool

VIGI Configuration Tools V1.1.4

Tải Về
Ngày Phát Hành: 2024-06-19 Ngôn Ngữ: English Kích cỡ tập tin: 282.87 MB
Hệ Điều Hành: Windows 7/8/8.1/10

1. Updates the Open Source Software Statement.

Setup Video

  • How to set up VIGI Outdoor Wi Fi Bullet Network Camera Use VIGI C340-W as an example

Câu hỏi thường gặp

Apps

VIGI App

TP-Link VIGI allows you to easily add, configure, monitor, and control your VIGI devices.

Emulators

Phiên Bản Firmware
Working Mode
Ngôn Ngữ
VIGI IPC
-
English

Lưu ý:

1.  Trình giả lập là một Giao Diện Người Dùng (GUI) Web ảo, nơi bạn có thể trải nghiệm bảng quản lý sản phẩm TP-Link.

2. Các trình giả lập được liệt kê có thể không có firmware mới nhất.

3.  Các tính năng được hiển thị mang tính chất tham khảo và tính khả dụng của chúng có thể phụ thuộc vào các quy định của địa phương. Để biết thêm thông tin, vui lòng tham khảo biểu dữ liệu (datasheet) hoặc trang sản phẩm.

From United States?

Get products, events and services for your region.