Làm thế nào để cài đặt ghi và phát lại trên máy tính thông qua trình Quản Lý Bảo Mật VIGI?

Quản Lý Bảo Mật VIGI
Updated 06-13-2022 06:23:08 AM 29528
This Article Applies to: 

Nếu không có NVR, bạn có thể lưu các bản ghi trên máy tính thông qua Trình quản lý bảo mật VIGI (VIGI Security Manager). Ở đây sẽ hướng dẫn bạn cách cài đặt.

Bước 1. Thêm camera Trình quản lý bảo mật VIGI (VIGI Security Manager). Trong bước 2 của Thêm thiết bị (Add Device), vui lòng bật Ghi trên máy tính. Đặt lịch thời gian và các thông số khác như bạn muốn. Sau khi thêm camera, bạn có thể đi tới Settings > Storage > Storage Schedule để thay đổi cài đặt ghi.

 

Bước 2. Vào trang Playback, nhấp vào Virtual NVR và chọn camera tương ứng. Sau đó, bạn có thể xem các bản ghi âm nội bộ.

Lưu ý: Chỉ khi VIGI Security Manager đang chạy trên máy tính của bạn và máy tính của bạn được kết nối với cùng một mạng với camera, các bản ghi có thể được lưu trên máy tính của bạn theo thời gian thực.

 

Để biết thêm chi tiết về từng tính năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.