Cách xem Camera VIGI trên PC thông qua luồng RTSP

VIGI Camera
Updated 09-13-2023 02:41:38 AM 17110
This Article Applies to: 

Camera VIGI hỗ trợ giao thức RTSP, do đó, nó có thể hoạt động với các thiết bị NVR hoặc NAS của bên thứ ba cũng hỗ trợ giao thức RTSP. Nếu người dùng muốn xem phát trực tiếp của camera bằng ứng dụng của bên thứ ba như VLC Player, anh ta chỉ cần nhập URL của luồng RTSP trên ứng dụng VLC Player.

URL của phát trực tiếp RTSP cho camera VIGI sẽ là:

Đối với stream1 chất lượng cao: rtsp://IP Address/stream1

Đối với stream2 chất lượng thấp: rtsp:// IP Address/stream2

Ghi chú:

1. Tên người dùng/mật khẩu là tài khoản camera mà bạn đã tạo thông qua ứng dụng VIGI.

2. Địa chỉ IP là địa chỉ IP của camera do router máy chủ của bạn chỉ định. Bạn có thể tìm thấy nó trên danh sách DHCP của router máy chủ hoặc trong ứng dụng VIGI (Truy cập Cài đặt camera và điều hướng đến trang chi tiết camera)..

3. Nếu bạn muốn xem phát trực tiếp của camera VIGI bằng ứng dụng của bên thứ ba từ xa, trước tiên bạn cần mở cổng 554 cho camera trên router máy chủ của mình.

4. Bạn cũng có thể sử dụng các tiêu chuẩn ONVIF để thêm camera VIGI với tên người dùng/mật khẩu và địa chỉ IP của nó.

Ngoài ứng dụng VIGI, camera VIGI có thể hoạt động với phần mềm bên thứ ba khác để sử dụng và quản lý camera VIGI của bạn.

Lưu ý: Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo máy tính và camera của bạn đang kết nối với cùng một mạng.

 

Bước 1: Xác nhận quyền truy cập vào camera

Đảm bảo rằng bạn có quyền truy cập vào camera của mình bằng Username (Tên người dùng)Password (Mật khẩu) mà bạn đã tạo ngay từ đầu quá trình thiết lập.

Bước 2: Thêm camera VIGI của bạn trên iSpy

1. Chạy phần mềm iSpy trên máy tính của bạn.

2. Nhấn Add (Thêm) ở menu trên cùng bên trái và chọn ONVIF Camera.

3. Nhập Username (Tên người dùng)Password (Mật khẩu) mà bạn đã đặt cho camera của mình trên cửa sổ pop-up, hãy chọn Network Address (Địa chỉ Mạng), và nhấn Next (Tiếp tục). Bạn có thể tùy chỉnh các thông số khác nếu cần thiết.

4. Chọn độ phân giải video và nhấp vào OK.

5. Tùy chỉnh cài đặt camera nếu cần, bao gồm Micrô, Trò chuyện, Phát hiện chuyển động, Cảnh báo, Ghi, Hình ảnh, Lập lịch và Lưu trữ. Bạn cũng có thể thay đổi tất cả các cài đặt sau. Nhấp chuột Finish (Kết thúc) để hoàn tất quá trình thêm camera của bạn vào iSpy.

6. Sau khi thêm camera VIGI vào iSpy, bạn có thể theo dõi và quản lý nó bằng ứng dụng. Xem trực tiếp, tùy chỉnh phát hiện chuyển động, kiểm tra bản ghi khi phát hiện chuyển động, đặt lịch ghi, quay video và hơn thế nữa.

 

Để biết thêm chi tiết về từng chức năng và cấu hình, vui lòng truy cập Trung tâm tải xuống để tải xuống hướng dẫn sử dụng sản phẩm của bạn.

Câu hỏi thường gặp này có hữu ích không?

Phản hồi của bạn giúp cải thiện trang web này.

Sản phẩm khuyến nghị

From United States?

Get products, events and services for your region.